5. Phân biệt giữa theo Đức Chúa Trời và theo con người

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Điều quan trọng nhất trong việc đi theo Đức Chúa Trời chính là mọi thứ phải phù hợp với lời của Đức Chúa Trời ngày nay: Cho dù ngươi đang theo đuổi sự bước vào sự sống hay việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi thứ đều nên xoay quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay. Nếu những gì ngươi tương giao và theo đuổi không xoay quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay, thì ngươi là một người xa lạ với lời Đức Chúa Trời, và hoàn toàn không có công tác của Đức Thánh Linh. Điều Đức Chúa Trời muốn là những người đi theo dấu chân của Ngài. Cho dù những gì ngươi hiểu trước đây có tuyệt vời và thuần khiết đến đâu, thì Đức Chúa Trời cũng không muốn điều đó, và nếu ngươi không thể gạt những thứ như thế sang một bên, thì chúng sẽ là trở ngại to lớn cho sự bước vào của ngươi trong tương lai. Tất cả những ai có thể đi theo sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh đều được ban phước. Dân sự trong các thời đại trước cũng đã đi theo dấu chân của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không thể đi theo cho đến ngày nay; đây là các phước lành của những con người thuộc thời kỳ sau rốt. Những ai có thể đi theo công tác hiện tại của Đức Thánh Linh, và những ai có thể đi theo dấu chân của Đức Chúa Trời, đến mức đi theo Đức Chúa Trời đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt họ – đây là những người được Đức Chúa Trời ban phước. Những ai không đi theo công tác hiện tại của Đức Thánh Linh thì chưa bước vào công tác của lời Đức Chúa Trời, và cho dù họ làm việc nhiều đến đâu, hay nỗi đau khổ của họ lớn dường nào, hay họ chạy ngược chạy xuôi nhiều như thế nào, thì cũng không điều nào trong số đó có bất kỳ nghĩa lý gì đối với Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ không khen ngợi họ.

– Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Một số người không vui hưởng lẽ thật, chứ đừng nói tới sự phán xét. Thay vào đó, họ vui thích quyền lực và sự giàu có; những người như thế được gọi là những kẻ tìm kiếm quyền lực. Họ chỉ tìm kiếm những giáo phái có tầm ảnh hưởng trên thế giới, và họ chỉ tìm những mục sư và giáo lý viên đến từ các trường dòng. Mặc dù họ đã chấp nhận con đường lẽ thật, nhưng họ chỉ tin một nửa; họ không thể dành trọn tâm trí mình, miệng họ nói về việc dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng mắt họ tập trung vào những mục sư và giáo lý viên vĩ đại, và họ chẳng buồn liếc nhìn Đấng Christ lần thứ hai. Tâm họ gắn chặt với danh vọng, cơ đồ, và sự vinh hiển. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có việc một con người bé mọn như thế lại có khả năng chinh phục rất nhiều người, rằng một người tầm thường như thế lại có thể hoàn thiện con người. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có việc những kẻ vô danh từ bụi tro và đống phân lại là dân sự được chọn bởi Đức Chúa Trời. Họ tin rằng nếu những người như thế là đối tượng của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì trời và đất sẽ bị đảo lộn, và hết thảy mọi người sẽ cười đến chết. Họ tin rằng nếu Đức Chúa Trời chọn những kẻ vô danh này để hoàn thiện, vậy thì những người vĩ đại kia sẽ trở thành chính Đức Chúa Trời. Những quan điểm của họ bị vấy bẩn bởi sự không tin; còn hơn cả không tin, họ đơn thuần là những con thú lố bịch. Bởi vì họ chỉ coi trọng địa vị, uy tín, quyền lực, và họ chỉ quý trọng những nhóm và giáo phái lớn. Họ không chút tôn trọng những người được Đấng Christ dẫn dắt; họ đơn thuần là những kẻ phản bội đã quay lưng với Đấng Christ, với lẽ thật, và với sự sống.

Điều mà ngươi ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ, mà là những kẻ chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Ngươi không quý mến vẻ đáng yêu và sự khôn ngoan của Đấng Christ, mà quý mến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Ngươi cười vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để gối đầu, nhưng ngươi lại ngưỡng mộ những cái xác săn lùng của lễ và sống trong sự trụy lạc. Ngươi không sẵn lòng chịu khổ bên cạnh Đấng Christ, nhưng ngươi vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ khinh suất địch lại Đấng Christ, mặc dù họ chỉ cung cấp cho ngươi xác thịt, lời nói, và sự kiểm soát. Ngay cả lúc này, lòng ngươi vẫn hướng về họ, hướng đến thanh danh của họ, hướng đến địa vị của họ, hướng đến sự ảnh hưởng của họ. Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ mà qua đó ngươi cảm thấy công tác của Đấng Christ là khó chấp nhận được và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó. Đây là lý do vì sao Ta phán rằng ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ. Lý do ngươi theo Ngài đến ngày nay chỉ là vì ngươi không có sự chọn lựa nào khác. Một loạt những hình ảnh cao trọng mãi chồng chất trong lòng ngươi; ngươi không thể quên mỗi lời nói và việc làm của họ, cũng như những lời nói và bàn tay thế lực của họ. Trong lòng các ngươi, họ mãi là những người hùng tối cao và vĩnh viễn. Thế nhưng đối với Đấng Christ của hôm nay thì không như vậy. Ngài mãi mãi không đáng kể trong lòng ngươi, và mãi mãi không đáng tôn kính. Bởi vì Ngài quá tầm thường, có quá ít tầm ảnh hưởng, và quá là không cao quý.

– Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Những trích dẫn từ bài giảng và buổi thông công để tham khảo:

Theo Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Và anh chị em đưa điều này vào thực hành như thế nào? Theo Đức Chúa Trời không chỉ liên quan đến việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ca ngợi Đức Chúa Trời; điều quan trọng nhất là ăn uống lời Đức Chúa Trời và sống theo những lời của Đức Chúa Trời, hành động theo lẽ thật, tìm một con đường trải nghiệm cuộc sống trong những lời của Đức Chúa Trời, chấp nhận sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, thực hiện mọi bổn phận của mình một cách đúng đắn, và đi con đường phía trước như được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Đặc biệt, ở những cột mốc quan trọng, khi những vấn đề trọng yếu xảy đến với anh chị em thì càng cần tìm kiếm những ý định của Đức Chúa Trời, cảnh giác với việc bị lừa gạt bởi những học thuyết của con người, và không rơi vào sự kiểm soát của bất kỳ ai. “Điều đến từ Đức Chúa Trời thì tôi vâng phục và làm theo, nhưng nếu đến từ ý muốn của con người thì tôi mạnh mẽ bác bỏ; khi những điều được thuyết giảng bởi những người lãnh đạo hay người làm công mâu thuẫn với những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời thì tôi tuyệt đối theo Đức Chúa Trời và bác bỏ con người. Nếu sự việc hoàn toàn phù hợp với những sự sắp đặt và ý muốn của Đức Chúa Trời thì tôi có thể lắng nghe theo.” Những người thực hành theo cách này là những người theo Đức Chúa Trời.

Và theo con người có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một người đi theo người mà họ thờ phượng. Trong lòng người ấy, Đức Chúa Trời không có nhiều vị trí; người ấy chỉ đơn thuần mang danh là tín đồ của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì người ấy làm là bắt chước con người và theo gương của họ. Đặc biệt là ở những vụ việc trọng yếu, người ấy để con người quyết định, và để con người bức chế số phận của mình. Bản thân người ấy không tìm kiếm những mong muốn của Đức Chúa Trời, và không áp dụng sự sáng suốt đối với những điều mọi người nói. Miễn sao điều họ nói có vẻ hợp lý thì bất kể điều họ nói có phù hợp với lẽ thật hay không, người ấy đều chấp nhận tất cả và vâng phục. Đây là hành vi của một kẻ theo gót con người. Đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời là bất nguyên tắc, và không có lẽ thật trong cách họ xử lý các vụ việc. Họ tuân theo bất kỳ ai nói một cách hợp lý. Nếu thần tượng của họ đi con đường sai, họ sẽ theo cho đến cùng. Nếu Đức Chúa Trời kết án thần tượng của họ, họ sẽ có ý niệm về Đức Chúa Trời, bám chặt lấy thần tượng của mình. Lý luận của họ là họ nên vâng phục bất kỳ ai chịu trách nhiệm về họ. Một quan chức cấp cao không xứng với một người quản lý thực địa. Điều này đơn thuần là lý luận của kẻ ngu. Những ai theo con người thì thật sự lúng túng như thế này. Những ai theo con người không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng họ và không có lẽ thật, và họ sùng bái thần tượng, đã bị làm lạc lối bởi những người khác và không phải là tín đồ thực sự của Đức Chúa Trời. Chỉ những người theo Đức Chúa Trời mới thật sự tin vào Đức Chúa Trời.

—Bài Thông Công Bên Trên

Trước: 4. Phân biệt giữa các đường lối thật và giả, và giữa các hội thánh thật và giả

Tiếp theo: 6. Phân biệt giữa những nhà lãnh đạo thật và giả, và giữa những người chăn chiên thật và giả

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger