Chương 56

Ta đã bắt đầu hành động để trừng phạt những kẻ làm ác, những kẻ nắm quyền lực và những kẻ bức hại các con trai của Đức Chúa Trời. Từ giờ trở đi, quyền hành trong các sắc lệnh quản trị của Ta sẽ mãi đặt trên những ai chống đối Ta trong lòng. Hãy biết điều này! Đây là khởi đầu sự phán xét của Ta, và sẽ không có sự thương xót nào được tỏ ra cho bất kỳ ai, và cũng sẽ không ai được tha, vì Ta là Đức Chúa Trời không thiên vị thực hành sự công chính, và sẽ tốt cho hết thảy các ngươi khi nhận ra điều này.

Không phải là Ta mong muốn trừng phạt những kẻ làm ác; mà đúng hơn, đây là quả báo mà họ đã tự chuốc lấy bởi những việc làm ác của họ. Ta không khinh suất trừng phạt bất kỳ ai, mà Ta cũng không đối xử bất công với ai – Ta công chính với tất cả mọi người. Ta chắc chắn yêu các con trai Ta, và Ta chắc chắn căm ghét những kẻ xấu xa xem thường Ta; đây là nguyên tắc đằng sau các hành động của Ta. Mỗi người trong số các ngươi nên thông tỏ về các sắc lệnh quản trị của Ta; nếu các ngươi không thông tỏ, thì các ngươi sẽ không có một chút sợ hãi nào và sẽ hành động bất cẩn trước Ta. Các ngươi cũng sẽ không biết Ta muốn thành tựu điều gì, Ta muốn thành toàn điều gì, Ta muốn đạt được điều gì hoặc vương quốc của Ta cần loại người nào.

Các sắc lệnh quản trị của Ta là:

1. Bất kể ngươi là ai, nếu ngươi chống đối Ta trong lòng, thì ngươi sẽ bị phán xét.

2. Những ai Ta đã chọn sẽ được sửa dạy ngay lập tức đối với bất kỳ suy nghĩ sai trật nào.

3. Ta sẽ gạt những ai không tin Ta sang một bên. Ta sẽ cho phép chúng nói và hành động một cách bất cẩn cho đến tận cuối cùng, khi Ta sẽ triệt để trừng phạt chúng và xử lý chúng.

4. Ta sẽ chăm sóc và bảo vệ những ai lúc nào cũng tin Ta. Lúc nào Ta cũng sẽ chu cấp cho họ sự sống bằng con đường cứu rỗi. Những người này sẽ có tình yêu của Ta, và họ chắc chắn sẽ không gục ngã hay lạc lối. Bất kỳ sự yếu đuối nào họ có sẽ chỉ là tạm thời, và Ta chắc chắn sẽ không nhớ những điểm yếu của họ.

5. Những ai có vẻ tin, nhưng không thực sự tin – những ai tin có một Đức Chúa Trời nhưng không tìm cầu Đấng Christ, tuy nhiên họ cũng không chống đối – đây là loại người đáng thương nhất, và qua những việc làm của Ta, Ta sẽ khiến họ nhìn nhận rõ. Thông qua các hành động của Ta, Ta sẽ cứu rỗi những người như thế và đưa họ trở lại.

6. Các con trai đầu lòng, những người đầu tiên chấp nhận danh Ta, sẽ được ban phước! Ta chắc chắn sẽ ban những phước lành tốt nhất cho các ngươi, cho phép các ngươi vui hưởng cho thỏa thích; sẽ không ai dám cản trở điều này. Hết thảy điều này hoàn toàn sắp sẵn cho các ngươi, vì đây là các sắc lệnh quản trị của Ta.

Các ngươi sẽ có thể nhìn thấy, về mọi mặt, hết thảy mọi hành động của bàn tay Ta và hết thảy mọi suy nghĩ của lòng Ta. Chẳng phải chúng dành hết cho các ngươi sao? Ai trong số các ngươi dành cho Ta? Ngươi đã xem xét những suy nghĩ trong lòng ngươi hoặc những lời trên môi miệng của ngươi chưa? Ngươi đã thực hiện những điều này một cách nghiêm túc chưa? Đồ ngu muội! Đồ buông thả! Ngươi không chấp nhận sự kìm hãm của Đức Thánh Linh! Ta đã lên tiếng trong ngươi nhiều lần, nhưng điều đó không gây ra được phản ứng nào cả. Đừng trì độn nữa! Bổn phận của ngươi là nắm bắt ý muốn của Ta; hơn nữa, đó là con đường ngươi nên đi. Ngươi đang hoang mang, ngươi không có sự thông sáng và ngươi không thấy rõ những gì Ta muốn thành toàn trong ngươi hoặc đạt được từ ngươi! Để nắm bắt được ý muốn của Ta, ngươi phải bắt đầu bằng cách đến gần Ta và trao đổi với Ta nhiều hơn. Ngươi luôn nói rằng ngươi không thể nắm bắt được ý muốn của Ta. Nếu ngươi đã có đầy những thứ của riêng ngươi, thì làm thế nào Ta có thể làm việc trên ngươi? Ngươi không chủ động đến trước Ta, mà chỉ đơn thuần chờ đợi một cách thụ động. Ta phán rằng ngươi giống như một con giun, nhưng ngươi cảm thấy không đúng và không chấp nhận điều này. Lần này ngươi nên vươn lên và hợp tác với Ta! Đừng thụ động! Điều đó sẽ làm trì trệ cuộc sống của ngươi. Việc chủ động mang lại lợi ích cho ngươi, chứ không phải cho người khác. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra và hiểu được điều này sao? Ý muốn của Ta liên tục được tỏ lộ trong ngươi. Chẳng lẽ ngươi chưa nhận thấy sao? Tại sao ngươi chưa bao giờ chú ý đến điều đó? Tại sao ngươi chưa bao giờ có thể nắm bắt được ý muốn của Ta? Chẳng lẽ việc nắm bắt được ý muốn của Ta thực sự không thể mang lại cho ngươi lợi thế nào sao?

Ta mong ngươi thể hiện sự quan tâm đến ý muốn của Ta trong mọi khía cạnh hầu cho thông qua ngươi, Ta sẽ có một con đường tiến tới và một ngôi nhà để nghỉ ngơi. Đừng cản trở Ta nữa – điều đó quá nhẫn tâm! Ngươi không hiểu lời Ta, và không có phản ứng gì với chúng. Hãy nhìn xem bây giờ là thời điểm nào; không thể chờ đợi thêm được nữa! Nếu ngươi không theo sát bước chân của Ta, thì sẽ quá muộn, sẽ càng không có cách nào ngươi có thể bù lại được!

Trước: Chương 55

Tiếp theo: Chương 57

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 10

Trong thời gian xây dựng hội thánh, Đức Chúa Trời hầu như không đề cập đến việc xây dựng vương quốc. Ngay cả khi Ngài đưa ra điều đó, Ngài...

Xét về Kinh Thánh (1)

Kinh Thánh nên được tiếp cận như thế nào trong niềm tin vào Đức Chúa Trời? Đây là một câu hỏi về nguyên tắc. Tại sao chúng ta lại đang...

Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?

Từ lâu mọi người đã tin vào Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết họ lại không hiểu từ “Đức Chúa Trời” có nghĩa gì, và chỉ đi theo trong sự mơ hồ....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger