741 Kính sợ Đức Chúa Trời để có được sự bảo vệ của Ngài

Verse 1

Hãy thực tế trong hành vi

và hành động của các ngươi,

làm gì cũng không được rời xa lời cầu nguyện,

thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời,

và không lạc khỏi Ngài –

đây là những điều cơ bản nhất của đức tin.


Verse 2

Dù vóc giạc, sự sống của ngươi

lớn lao đến mấy,

dù đã bước vào bao nhiêu thực tế lẽ thật,

thì trong tim ngươi cũng không bao giờ được

rời bỏ Ngài và lạc khỏi Ngài.


Pre-chorus

Nếu không có lời Ngài, họp và cầu nguyện,

thì ngươi sẽ ngày càng rời xa Ngài.

Nếu trong lòng ngươi không có Ngài,

thì ngươi đã lạc quá xa khỏi Ngài.


Chorus

Việc lòng ngươi không lạc khỏi Ngài

và bất cứ khi nào cũng có thể đến trước Ngài

là một thái độ tôn kính đối với Ngài.

Chỉ khi ngươi có thái độ ấy,

Ngài mới bảo vệ ngươi

khỏi đi con đường sai lầm,

khỏi đi con đường sai lầm.


Verse 3

Những kẻ lạc khỏi Ngài sẽ ra sao?

Họ sẽ bị lợi dụng và giam giữ bởi Sa-tan,

mắc sai lầm, phản nghịch,

làm gián đoạn, làm nhiễu loạn.

Như thế sẽ rất đáng sợ!


Chorus

Việc lòng ngươi không lạc khỏi Ngài

và bất cứ khi nào cũng có thể đến trước Ngài

là một thái độ tôn kính đối với Ngài.

Chỉ khi ngươi có thái độ ấy,

Ngài mới bảo vệ ngươi

khỏi đi con đường sai lầm,

khỏi đi con đường sai lầm.


Chuyển thể từ thông công của Đức Chúa Trời

Trước: 740 Chỉ những ai tôn kính Đức Chúa Trời mới có thể đứng ra làm chứng trong những sự thử luyện

Tiếp theo: 742 Chỉ những ai tôn kính Đức Chúa Trời mới được hạnh phúc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger