696 Ngươi phải biết cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời

Verse 1

Hầu hết mọi người không biết cách

trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời.

Khi gặp phải rắc rối nào đó,

họ không biết phải làm sao.

Họ không thể, không thể sống

một đời sống thuộc linh.

Ngươi phải đưa công tác

và lời Ngài vào đời sống thực tế.


Chorus

Nếu không trải nghiệm

công tác của Đức Chúa Trời,

thì ngươi sẽ không bao giờ được hoàn thiện.

Khi có thể trải nghiệm công tác

và lúc nào cũng suy ngẫm

về công tác của Ngài,

khi các người có thể rời bỏ chủ chăn

và sống cuộc sống độc lập,

dựa vào Ngài, thấy việc Ngài làm,

khi đó ý muốn của Ngài mới đạt được.


Verse 2

Đôi khi, Ngài cho ngươi cảm giác

mất niềm vui và sự hiện diện của Ngài,

ngươi bị nhấn chìm trong tối tăm;

đây là một sự tinh luyện.

Khi ngươi làm gì cũng sai,

đó là do Ngài sửa dạy.

Không ai thấy hành động dấy loạn của ngươi,

nhưng Ngài lại thấy hết.


Pre-chorus 1

Ngài chắc chắn sẽ sửa phạt ngươi.

Công tác của Thần rất chi tiết.

Ngài quan sát nhất cử nhất động của con người,

để họ có thể nhận thức bên trong.


Chorus

Nếu không trải nghiệm

công tác của Đức Chúa Trời,

thì ngươi sẽ không bao giờ được hoàn thiện.

Khi có thể trải nghiệm công tác

và lúc nào cũng suy ngẫm

về công tác của Ngài,

khi các người có thể rời bỏ chủ chăn

và sống cuộc sống độc lập,

dựa vào Ngài, thấy việc Ngài làm,

khi đó ý muốn của Ngài mới đạt được.


Verse 3

Điều gì đó ngươi làm sai,

hết lần này rồi lại đến lần khác.

Dần dần, ngươi sẽ bắt đầu hiểu

công tác của Đức Thánh Linh.

Nhiều lần bị sửa phạt

ngươi sẽ biết điều gì phù hợp ý Ngài,

cuối cùng sẽ đáp lại chính xác

với sự dẫn dắt của Ngài bên trong ngươi.


Pre-chorus 2

Đôi khi, ngươi sẽ trở nên dấy loạn,

rồi bị Ngài quở trách từ bên trong.

Đây đều là sự sửa dạy của Ngài.


Chorus

Nếu không trải nghiệm

công tác của Đức Chúa Trời,

thì ngươi sẽ không bao giờ được hoàn thiện.

Khi có thể trải nghiệm công tác

và lúc nào cũng suy ngẫm

về công tác của Ngài,

khi các người có thể rời bỏ chủ chăn

và sống cuộc sống độc lập,

dựa vào Ngài, thấy việc Ngài làm,

khi đó ý muốn của Ngài mới đạt được.


Outro

Nếu ngươi xem nhẹ công tác và lời Ngài,

Ngài sẽ không quan tâm đến ngươi.

Nếu ngươi càng xem trọng công tác, lời Ngài,

thì Ngài càng khai sáng cho ngươi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện

Trước: 695 Thái độ của Phi-e-rơ đối với những sự thử luyện

Tiếp theo: 697 Những lợi ích từ đức tin nơi Đức Chúa Trời thực tế là rất lớn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger