764 Để yêu kính Đức Chúa Trời, ngươi phải trải nghiệm sự đáng mến của Ngài

Verse 1

Nếu con người tin Đức Chúa Trời

và trải nghiệm lời của Đức Chúa Trời

bằng một tấm lòng tôn kính Ngài,

họ sẽ được Ngài cứu rỗi, yêu thương.


Verse 2

Những người này có thể làm chứng cho Ngài,

sống trọn lẽ thật và chứng thực cho

tâm tính cũng như hữu thể của Ngài.

Họ thấy và sống giữa tình yêu của Ngài.


Chorus

Nếu con người muốn yêu kính Ngài,

họ phải nếm trải và thấy được,

thấy được sự đáng mến của Ngài;

chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ

lòng yêu kính Ngài

và trung thành dâng hiến mình cho Ngài.


Verse 3

Ngài không khiến con người yêu Ngài

bằng lời nói hay bằng sự tưởng tượng.

Ngài không ép con người mà để họ yêu kính Ngài

bằng chính sự tự nguyện của họ.


Verse 4

Ngài khiến họ thấy Ngài thật đáng mến

trong lời phán và công tác Ngài làm,

sau đó trong họ sẽ nảy nở một tình yêu

đích thực dành cho Ngài.


Pre-chorus

Chỉ như thế con người mới có thể

mang lời chứng thực sự về Đức Chúa Trời.

Họ không yêu kính Ngài vì bị thúc giục,

hay vì sự bốc đồng của cảm xúc.


Chorus

Nếu con người muốn yêu kính Ngài,

họ phải nếm trải và thấy được,

thấy được sự đáng mến của Ngài;

chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ

lòng yêu kính Ngài

và trung thành dâng hiến mình cho Ngài.


Bridge

Họ yêu kính Ngài vì thấy sự đáng mến của Ngài,

họ thấy có rất nhiều điều đáng yêu mến nơi Ngài.

Họ đã thấy sự cứu rỗi, khôn ngoan,

những việc làm kỳ diệu của Ngài.

Đây là lý do họ ngợi khen và khát khao Ngài,

trong họ dấy lên niềm đam mê

đến nỗi nếu không có được Ngài,

họ sẽ không sống nổi.


Chorus

Nếu con người muốn yêu kính Ngài,

họ phải nếm trải và thấy được,

thấy được sự đáng mến của Ngài;

chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ

lòng yêu kính Ngài

và trung thành dâng hiến mình cho Ngài,

và trung thành dâng hiến mình cho Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài

Trước: 763 Tình yêu của Đức Chúa Trời phải được trải nghiệm trong đời thực

Tiếp theo: 765 Trải qua công tác của Đức Chúa Trời để khám phá sự đáng mến của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger