273 Sự tồn tại của nhân loại phụ thuộc vào Đức Chúa Trời

Verse 1

Công tác sau cuối của Đức Chúa Trời

không chỉ để trừng phạt con người,

mà còn để sắp đặt đích đến của con người,

và cũng để tất cả mọi người có thể thừa nhận

những công tác và hành động của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời muốn mỗi người đều thấy rằng

mọi điều Ngài đã làm là đúng,

là sự thể hiện tâm tính của Ngài.

Không phải việc làm của con người,

càng không phải thiên nhiên đã sinh ra nhân loại.

Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể nuôi dưỡng tất cả,

có thể nuôi dưỡng tất cả sinh vật sống.


Chorus

Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi,

sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại.

Ngài là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại.

Sự tồn tại của nhân loại phụ thuộc vào Ngài.

Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại.


Verse 2

Không có Ngài, nhân loại sẽ chỉ diệt vong

và chịu đựng những tai ương.

Chẳng ai còn nhìn thấy mặt trời,

mặt trăng hay thế giới xanh tươi.

Nhân loại sẽ chỉ đối mặt với những đêm lạnh giá

và chìm trong thung lũng tối tăm

của bóng tối chết chóc.

Không có Ngài, nhân loại sẽ lập tức

trì trệ và gánh chịu thảm họa diệt vong,

bị giẫm dưới chân những hồn ma,

mặc dù mọi người không ai để ý đến Ngài.

Đức Chúa Trời đã làm công việc

mà không một ai khác có thể làm,

Ngài chỉ hy vọng rằng con người có thể báo đáp Ngài,

báo đáp Ngài bằng những việc làm thật tốt.


Chorus

Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi,

sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại.

Ngài là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại.

Sự tồn tại của nhân loại phụ thuộc vào Ngài.

Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại.


Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi,

sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại.

Ngài là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại.

Sự tồn tại của nhân loại phụ thuộc vào Ngài.

Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại.

Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi,

sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại.

Ngài là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại.

Sự tồn tại của nhân loại phụ thuộc vào Ngài.

Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình

Trước: 272 Đức Chúa Trời mang hồi kết của nhân loại đến thế gian

Tiếp theo: 274 Nhân loại phải thờ phượng Đức Chúa Trời mới có được vận mệnh tốt đẹp

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger