838 Mọi người đều có cơ hội được hoàn thiện

Verse 1

Nếu tố chất ngươi kém

Đức Chúa Trời sẽ đòi hỏi ở ngươi

đúng với tố chất của ngươi.

Còn nếu ngươi có tố chất tốt,

thì Ngài sẽ yêu cầu phù hợp với

tố chất đó của ngươi.


Pre-chorus 1

Và nếu ngươi có ngu dốt hay là người có học,

là người mến khách hay là người có tuổi già,

Ngài sẽ yêu cầu điều phù hợp

với điều kiện của ngươi.

Sự hoàn thiện ngươi của Ngài

phù hợp với bổn phận mà ngươi thực hiện.


Chorus

Mọi người đều có thể được khiến cho hoàn thiện.

Miễn là ngươi luôn theo đuổi,

miễn là ngươi sẵn lòng,

thì sau cuối ngươi sẽ đạt được kết quả này,

chẳng người nào sẽ bị bỏ rơi.

Mọi người đều có thể được khiến cho hoàn thiện.


Verse 2

Trung thành và vâng lời cho đến tận cuối cùng,

theo đuổi để yêu Đức Chúa Trời tột bậc,

đây là ba điều ngươi phải hoàn thành,

ba điều thực hành tốt nhất.

Loài người phải đạt được những điều này,

để trở nên được hoàn thiện.


Pre-chorus 2

Nhưng trước hết ngươi phải chủ động tiến lên,

theo đuổi chân thành

Đức Chúa Trời phán ai cũng

có cơ hội được làm cho hoàn thiện.

Dù có khả năng trở nên hoàn thiện,

nhưng nếu ngươi không cải thiện

nếu ngươi không đạt được ba tiêu chí này,

cuối cùng ngươi sẽ bị bỏ rơi.


Chorus

Mọi người đều có thể được khiến cho hoàn thiện.

Miễn là ngươi luôn theo đuổi,

miễn là ngươi sẵn lòng,

thì sau cuối ngươi sẽ đạt được kết quả này,

chẳng người nào sẽ bị bỏ rơi.

Mọi người đều có thể được khiến cho hoàn thiện.

Miễn là ngươi luôn theo đuổi,

miễn là ngươi sẵn lòng,

thì sau cuối ngươi sẽ đạt được kết quả này,

chẳng người nào sẽ bị bỏ rơi.

Mọi người đều có thể được khiến cho hoàn thiện,

được khiến cho hoàn thiện.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời

Trước: 837 Làm thế nào để được hoàn thiện

Tiếp theo: 839 Đức Chúa Trời mong muốn mọi người đều có thể được hoàn thiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger