838 Mọi người đều có cơ hội được hoàn thiện

Verse 1

Nếu tố chất ngươi kém

Đức Chúa Trời sẽ đòi hỏi ở ngươi đúng với tố chất của ngươi.

Còn nếu ngươi có tố chất tốt,

thì Ngài sẽ yêu cầu phù hợp với tố chất đó của ngươi.

Pre-chorus 1

Và nếu ngươi có ngu dốt hay là người có học,

là người mến khách hay là người có tuổi già,

Ngài sẽ yêu cầu điều phù hợp với điều kiện của ngươi.

Sự hoàn thiện ngươi của Ngài phù hợp với bổn phận mà ngươi thực hiện.

Chorus

Mọi người đều có thể được khiến cho hoàn thiện.

Miễn là ngươi luôn theo đuổi, miễn là ngươi sẵn lòng,

thì sau cuối ngươi sẽ đạt được kết quả này,

chẳng người nào sẽ bị bỏ rơi.

Mọi người đều có thể được khiến cho hoàn thiện.

Verse 2

Trung thành và vâng lời cho đến tận cuối cùng,

theo đuổi để yêu Đức Chúa Trời tột bậc,

đây là ba điều ngươi phải hoàn thành,

ba điều thực hành tốt nhất.

Loài người phải đạt được những điều này,

để trở nên được hoàn thiện.

Pre-chorus 2

Nhưng trước hết ngươi phải chủ động tiến lên, theo đuổi chân thành

Đức Chúa Trời phán ai cũng

có cơ hội được làm cho hoàn thiện.

Dù có khả năng trở nên hoàn thiện,

nhưng nếu ngươi không cải thiện

nếu ngươi không đạt được ba tiêu chí này,

cuối cùng ngươi sẽ bị bỏ rơi.

Chorus

Mọi người đều có thể được khiến cho hoàn thiện.

Miễn là ngươi luôn theo đuổi, miễn là ngươi sẵn lòng,

thì sau cuối ngươi sẽ đạt được kết quả này,

chẳng người nào sẽ bị bỏ rơi.

Mọi người đều có thể được khiến cho hoàn thiện.

Miễn là ngươi luôn theo đuổi, miễn là ngươi sẵn lòng,

thì sau cuối ngươi sẽ đạt được kết quả này,

chẳng người nào sẽ bị bỏ rơi.

Mọi người đều có thể được khiến cho hoàn thiện,

được khiến cho hoàn thiện.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 837 Làm thế nào để được hoàn thiện

Tiếp theo: 839 Đức Chúa Trời mong muốn mọi người đều có thể được hoàn thiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 18

Trong tia chớp sáng, mọi loài vật đều hiện nguyên hình hài thật. Cũng vậy, dưới ánh sáng soi rọi của Ta, con người đã lấy lại được sự thánh...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger