441 Làm sao thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời

Verse 1

Một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời

phải bắt đầu với một tấm lòng tĩnh lặng.

Kể cả khi ngươi không hiểu ý muốn của Ngài,

ngươi vẫn phải thực hiện bổn phận với Ngài.

Chẳng muộn khi phải đợi ý muốn của Ngài

được mặc khải cho ngươi và hành động theo đó.

Khi mối quan hệ của ngươi

với Ngài bình thường,

thì mọi người cũng có quan hệ

bình thường với ngươi.


Chorus

Mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời

là không nghi ngờ,

phủ nhận công tác của Ngài.

Khi ngươi đứng trước Ngài,

hãy có ý định đúng, đừng có kế hoạch riêng.

Hãy vâng phục theo Ngài, nhận sự dò xét,

xem xét lợi ích của gia đình Ngài.

Nếu ngươi thực hành theo cách này,

thì mối quan hệ giữa ngươi

với Ngài sẽ bình thường.

Oh, bình thường. Oh, bình thường.


Verse 2

Hãy ăn uống lời Đức Chúa Trời,

mọi thứ đều được xây dựng trên lời Ngài.

Thực hành theo yêu cầu của Ngài,

tránh sự chống đối hay nhiễu loạn.

Đừng làm điều gì nếu không có lợi

cho đời sống của anh chị em mình.

Đừng làm việc hổ thẹn,

hãy chính trực, công bằng,

đảm bảo mọi việc xứng đáng trước Ngài.


Chorus

Mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời

là không nghi ngờ,

phủ nhận công tác của Ngài.

Khi ngươi đứng trước Ngài,

hãy có ý định đúng, đừng có kế hoạch riêng.

Hãy vâng phục theo Ngài, nhận sự dò xét,

xem xét lợi ích của gia đình Ngài.

Nếu ngươi thực hành theo cách này,

thì mối quan hệ giữa ngươi

với Ngài sẽ bình thường.

Oh, bình thường. Oh, bình thường.


Bridge

Dù xác thịt đôi lúc yếu đuối,

nhưng ngươi phải biết đặt ích lợi của gia đình

của Đức Chúa Trời lên hàng đầu,

và không màng đến mất mát,

không tham tư lợi riêng ngươi

và phải hành động một cách công chính.

Không tư lợi cho riêng ngươi

và phải hành động một cách công chính.

(Bình thường. Bình thường. Bình thường.)


Chorus

Mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời

là không nghi ngờ,

phủ nhận công tác của Ngài.

Khi ngươi đứng trước Ngài,

hãy có ý định đúng, đừng có kế hoạch riêng.

Hãy vâng phục theo Ngài, nhận sự dò xét,

xem xét lợi ích của gia đình Ngài.

Nếu ngươi thực hành theo cách này,

thì mối quan hệ giữa ngươi

với Ngài sẽ bình thường.

Oh, bình thường. Oh, bình thường.

Oh, bình thường. Oh, bình thường.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?

Trước: 440 Phải luôn tuân giữ một đời sống thuộc linh đúng đắn

Tiếp theo: 442 Có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger