877 Đức Chúa Trời chịu đựng sự sỉ nhục lớn để cứu rỗi con người

1 Con người và Đức Chúa Trời khác nhau về cơ bản và sống trong hai cõi khác nhau. Con người không thể hiểu được ngôn ngữ của Đức Chúa Trời, càng không biết những ý nghĩ của Ngài. Chỉ Đức Chúa Trời hiểu con người, còn họ thì không thể hiểu Ngài. Đức Chúa Trời phải trở nên xác thịt và hóa thành đồng loại giống con người, chịu sự sỉ nhục và đau đớn khủng khiếp để cứu rỗi con người hầu cho họ có thể hiểu và biết về công tác của Ngài. Tại sao Đức Chúa Trời luôn cứu rỗi con người và không bao giờ từ bỏ? Chẳng phải là vì tình yêu thương của Ngài dành cho họ sao? Ngài thấy nhân loại bị Sa-tan làm cho bại hoại, và không thể cho qua hay từ bỏ; đây là lý do Ngài đưa ra một kế hoạch quản lý.

2 Nếu đúng như con người tưởng tượng và Ngài hủy diệt nhân loại ngay khi nổi giận, thì Ngài sẽ không cần chịu những nỗi đau to lớn như vậy để cứu rỗi họ. Chính vì nỗi đau phải chịu đựng bởi sự nhập thể của Ngài mà tình yêu thương của Ngài được bày tỏ và từng chút một, tình yêu thương của Ngài được tất cả mọi người nhận ra và biết đến. Nếu Đức Chúa Trời không thực hiện dạng công tác này, thì con người sẽ chỉ biết có một Đức Chúa Trời trên trời và Ngài có tình yêu thương dành cho nhân loại. Nếu thế thì đó sẽ chỉ là học thuyết, và con người sẽ không bao giờ có thể quan sát và trải nghiệm tình yêu thương đích thực của Đức Chúa Trời.

3 Chỉ qua công tác Đức Chúa Trời thực hiện trong xác thịt, mà con người mới có thể thật sự hiểu về Ngài. Sự hiểu biết này không mơ hồ cũng không sáo rỗng, và nó không phải là học thuyết để người ta chỉ nói lời môi miệng; mà đó là sự hiểu biết đích thực, bởi tình yêu thương mà Đức Chúa Trời ban cho con người mang đến những lợi ích đáng kể. Tình yêu thương mà Đức Chúa Jêsus ban cho con người vĩ đại như thế nào? Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá thay cho nhân loại bại hoại và làm của lễ chuộc tội; Ngài đã đến để hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại, mãi cho đến khi Ngài bị đóng đinh vào thập tự. Tình yêu thương này thật vô biên, và công tác Đức Chúa Trời đã làm mang ý nghĩa sâu sắc.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Ngươi có biết tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại không?

Trước: 876 Việc Đức Chúa Trời trải nghiệm sự đau đớn của con người mang đầy ý nghĩa sâu sắc

Tiếp theo: 878 Mỗi bước công tác của Đức Chúa Trời là vì sự sống của con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger