60 Sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt phân chia nhân loại

Verse 1

Trong công tác cuối cùng kết thúc thời đại của Đức Chúa Trời,

tâm tính của Đức Chúa Trời là phán xét và hành phạt,

mà qua đó Ngài vạch trần tất cả

điều bất chính và công khai phán xét mọi người,

hoàn thiện những ai yêu kính Ngài chân thành.

Chỉ tâm tính này mới có thể kết thúc thời đại.

Verse 2

Thời kỳ sau rốt đã đến, mọi tạo vật

sẽ được phân chia theo bản tính và loại của chúng.

Khi ấy, Ngài tiết lộ số phận loài người và đích đến của nhân loại.

Không có sự phán xét và hình phạt, thì sẽ không thể phơi bày

sự bất tuân và bất chính của con người.

Chorus

Chỉ thông qua phán xét và hình phạt

mới có thể nhìn thấy vận mệnh của tạo vật

và bản chất thật sự của loài người.

Ác đi cùng ác, thiện đi cùng thiện.

Kẻ ác sẽ bị trừng phạt,

người thiện sẽ được thưởng ban.

Toàn thể con người sẽ được phân chia theo loại,

tất cả khuất phục dưới sự thống trị của Ngài.

Verse 3

Sự bại hoại của con người đã lên đến đỉnh điểm,

sự bất tuân của họ trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Chỉ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời,

tâm tính phán xét và hành phạt,

mới có thể chuyển hóa hoàn toàn và làm con người trọn vẹn,

vạch trần cái ác, trừng phạt kẻ bất chính.

Verse 4

Một tâm tính như vậy thấm nhuần

ý nghĩa của thời đại.

Đức Chúa Trời biểu lộ tâm tính

vì công tác của mỗi thời đại mới,

Ngài không biểu lộ tâm tính

một cách tùy hứng và vô nghĩa.

Chorus

Chỉ thông qua phán xét và hình phạt

mới có thể nhìn thấy vận mệnh của tạo vật

và bản chất thật sự của loài người.

Ác đi cùng ác, thiện đi cùng thiện.

Kẻ ác sẽ bị trừng phạt,

người thiện sẽ được thưởng ban.

Toàn thể con người sẽ được phân chia theo loại,

tất cả khuất phục dưới sự thống trị của Ngài.

Verse 5

Nếu trong thời kỳ sau rốt khi số phận con người được tiết lộ,

Ngài vẫn ban cho con người lòng nhân từ cùng tình yêu,

không phán xét mà thứ tha, bao dung,

dù tội lỗi của con người nghiêm trọng đến mức nào,

thì bao giờ kế hoạch quản lý của Ngài mới có thể kết thúc

và khi nào con người mới tới được đích đến thích hợp của mình?

Chorus

Chỉ thông qua phán xét và hình phạt

mới có thể nhìn thấy vận mệnh của tạo vật

và bản chất thật sự của loài người.

Ác đi cùng ác, thiện đi cùng thiện.

Kẻ ác sẽ bị trừng phạt,

người thiện sẽ được thưởng ban.

Toàn thể con người sẽ được phân chia theo loại,

tất cả khuất phục dưới sự thống trị của Ngài.

Bridge

Chỉ sự phán xét công chính mới có thể phân chia con người theo loại

và đưa họ đến một cảnh giới hoàn toàn mới,

như vậy, tâm tính công chính của Ngài

sẽ đưa toàn bộ thời đại này đến kết thúc.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 59 Công tác phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời đi sâu hơn công tác cứu chuộc

Tiếp theo: 61 Ý nghĩa công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 16

Đối với con người, Đức Chúa Trời quá vĩ đại, quá chan chứa, quá diệu kỳ, quá khó hiểu thấu; trong mắt mọi người, những lời của Đức Chúa...

Chương 20

Đức Chúa Trời đã tạo ra toàn thể nhân loại, và đã dẫn dắt toàn thể nhân loại cho đến ngày nay. Do đó, Đức Chúa Trời biết tất cả những gì...

Chương 22

Con người sống giữa sự sáng, nhưng họ không nhận thức được sự quý giá của sự sáng. Họ không biết gì về thực chất của sự sáng, nguồn của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger