610 Noi gương Đức Chúa Jêsus

Verse 1

Jêsus đã hoàn thành sứ mệnh của Đức Chúa Trời,

đó chính là công tác cứu chuộc toàn thể nhân loại

bằng cách quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời,

mà không có mục đích ích kỷ hay kế hoạch nào.

Ngài đặt kế hoạch của Đức Chúa Trời lên trên hết.

Hướng đến Đức Chúa Cha trên trời Ngài cầu nguyện,

tìm kiếm ý muốn của Cha trên trời.

Ngài tìm kiếm cũng như sẽ luôn cầu nguyện.


Chorus 1

Nếu giống như Jêsus,

ngươi hết lòng quan tâm đến Đức Chúa Trời

và ngươi sẽ quay lưng, phản bội xác thịt,

Đức Chúa Trời sẽ tin tưởng

giao ngươi những nhiệm vụ quan trọng

để cho phép ngươi phụng sự Ngài.


Verse 2

Ngài cầu nguyện: “Đức Chúa Cha!

Hãy hoàn thành điều theo ý của Cha.

Đừng hành động dựa trên những ý muốn của Con,

mà xin theo kế hoạch của Cha.

Sao Cha lại quan tâm đến loài người yếu đuối,

những kẻ chỉ giống như loài kiến trong tay Cha?

Con chỉ mong muốn

hoàn thành được ý muốn của Cha.

Hãy làm điều Cha muốn trong Con.”


Verse 3

Trên con đường đến vùng Giê-ru-sa-lem,

tim Jêsus cảm thấy đớn đau.

Nhưng Ngài vẫn luôn giữ lời hứa của mình,

và luôn có một sức mạnh

thúc ép Ngài về nơi sẽ bị đóng đinh.

Cuối cùng Ngài đã bị đóng lên thánh giá,

và đã trở thành hình ảnh của một xác thịt tội lỗi,

hoàn thành công tác cứu chuộc,

cứu chuộc được nhân loại.

Ngài đã thoát khỏi gông cùm

của địa ngục và sự chết.


Chorus 2

Nếu giống như Jêsus,

ngươi hết lòng quan tâm đến Đức Chúa Trời

và ngươi sẽ quay lưng, phản bội xác thịt,

Đức Chúa Trời sẽ tin tưởng

giao ngươi những nhiệm vụ quan trọng

để cho phép ngươi phụng sự Ngài.


Verse 4

Jêsus đã sống ba mươi ba năm,

luôn dốc hết sức để thỏa mãn Đức Chúa Trời,

chưa từng nghĩ đến

chuyện được mất cá nhân và Ngài

chỉ luôn nghĩ đến ý muốn của Đức Chúa Cha.

Sự hầu việc của Jêsus đã luôn phù hợp

với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Nên Ngài đủ tư cách để hoàn thành trọng trách,

cứu chuộc nhân loại mà Đức Chúa Trời đã giao.

Ngài đã phải chịu nhiều khổ đau không sao kể xiết,


Bridge

và biết bao lần, biết bao lần Ngài bị Sa-tan cám dỗ.

Nhưng mà Jêsus chưa bao giờ thấy nản lòng.

Đức Chúa Trời tin yêu Ngài

nên đã giao cho Ngài trách nhiệm này.


Chorus 3

Nếu giống như Jêsus,

ngươi hết lòng quan tâm đến Đức Chúa Trời

và ngươi sẽ quay lưng, phản bội xác thịt,

Đức Chúa Trời sẽ tin tưởng

giao ngươi những nhiệm vụ quan trọng

để cho phép ngươi phụng sự Ngài.


Outro

Chỉ trong những hoàn cảnh này

mà các ngươi mới dám nói

đang thực hiện ý muốn của Ngài,

hoàn thành sứ mệnh mà Ngài đã giao,

rằng mình đang thực sự

hầu việc cho Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời

Trước: 609 Chỉ những người tri kỷ của Đức Chúa Trời mới đáng phụng sự Ngài

Tiếp theo: 611 Để phụng sự Đức Chúa Trời, ngươi nên dâng lòng mình cho Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger