258 Hiện thân cho sinh lực của Đức Chúa Trời

Verse 1

Ai trên đời này cũng phải trải qua sinh tử;

hầu hết đã luân hồi chết rồi tái sinh.

Ai đang sống cũng đến lúc nhắm mắt ra đi;

người đã ra đi sẽ sớm trở lại.

Pre-chorus 1

Đây là tiến trình sống được Đức Chúa Trời sắp đặt

dành cho mỗi sinh linh đến thế gian này.

Chorus

Ngài dùng sự sống của mình chu cấp cho vạn vật, dù sống hay vô tri;

dùng sức mạnh và thẩm quyển của Ngài để đưa tất cả vào trật tự hoàn hảo.

Đây là sự thật không ai có thể mường tượng hay có thể hiểu được,

cũng chính là sự biểu hiện và minh chứng cho sinh lực của Đức Chúa Trời.

Verse 2

Qua tiến trình và vòng luân hồi, Ngài muốn con người thấy

rằng sự sống Ngài ban cho họ là vô hạn,

rằng sự sống của con người không bị trói buộc vào

tính vật chất và không gian hay thời gian.

Pre-chorus 2

Đó là mầu nhiệm của sự sống Ngài ban,

và chứng minh rằng sự sống đến từ Ngài.

Chorus

Ngài dùng sự sống của mình chu cấp cho vạn vật, dù sống hay vô tri;

dùng sức mạnh và thẩm quyển của Ngài để đưa tất cả vào trật tự hoàn hảo.

Đây là sự thật không ai có thể mường tượng hay có thể hiểu được,

cũng chính là sự biểu hiện và minh chứng cho sinh lực của Đức Chúa Trời.

Bridge

Nhiều người có lẽ không tin sự sống đến từ Ngài,

nhưng con người vẫn luôn tận hưởng mọi điều Ngài ban tặng,

dù họ có tin Ngài tồn tại hay không.

Nếu một ngày Đức Chúa Trời đổi ý,

và lấy lại mọi điều trên thế gian,

lấy lại sự sống mà Ngài ban tặng

thì tất cả sẽ không còn nữa.

Chorus

Ngài dùng sự sống của mình chu cấp cho vạn vật, dù sống hay vô tri;

dùng sức mạnh và thẩm quyển của Ngài để đưa tất cả vào trật tự hoàn hảo.

Đây là sự thật không ai có thể mường tượng hay có thể hiểu được,

cũng chính là sự biểu hiện và minh chứng cho sinh lực của Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 257 Sự sống của muôn loài trong sự tạo dựng đều đến từ Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 259 Không ai hiểu được mong mỏi tha thiết của Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 15

Loài người hết thảy là những tạo vật thiếu hiểu biết về bản thân, và họ không thể biết được chính mình. Tuy nhiên, họ biết rõ tất cả những...

Nguồn gốc và sự phát triển của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hình thành nhờ sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng—Đức Chúa Jêsus đã trở lại—Đấng Christ của những ngày sau rốt, và cũng chịu sự phán xét và sửa trị công chính của Ngài. Hội thánh bao gồm tất cả những người thực sự chấp thuận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt và được chinh phục và được cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger