Chương 84

Vì thiếu hiểu biết về Ta, con người đã phá vỡ sự quản lý của Ta và vô số lần phá hoại các kế hoạch của Ta, nhưng họ chưa bao giờ có thể cản trở những bước tiến của Ta. Điều này là vì Ta chính là Đức Chúa Trời khôn ngoan. Trong Ta có sự khôn ngoan bất tận, và trong Ta có những lẽ mầu nhiệm vô biên và không thể dò lường. Từ thuở xa xưa, con người chưa bao giờ có thể hiểu thấu và hiểu trọn được những điều này. Chẳng phải vậy sao? Trong từng lời Ta phán không chỉ có sự khôn ngoan, mà từng lời còn chứa đựng những lẽ mầu nhiệm ẩn giấu của Ta. Với Ta, hết thảy đều là lẽ mầu nhiệm; mọi bộ phận của Ta đều là lẽ mầu nhiệm. Ngày nay, các ngươi chỉ thấy lẽ mầu nhiệm, chính là các ngươi nhìn thấy thân vị của Ta – nhưng các ngươi vẫn chưa làm sáng tỏ được lẽ mầu nhiệm ẩn giấu bên trong này. Con người chỉ có thể bước vào vương quốc của Ta bằng cách đi theo sự dẫn dắt của Ta; nếu không, họ sẽ bị diệt vong cùng với thế gian và trở thành tro bụi. Ta là chính Đức Chúa Trời trọn vẹn; Ta không là ai khác ngoài chính Đức Chúa Trời. Những cách nói cũ như “hiện thân của Đức Chúa Trời” đã lỗi thời rồi; chúng là những thứ cũ kỹ không còn thích hợp nữa. Bao nhiêu người các ngươi đã bắt đầu hiểu được điều này? Bao nhiêu người các ngươi đã chắc chắn về Ta tới mức này? Hết thảy phải được Ta giải thích và hướng dẫn rõ ràng.

Vương quốc của Sa-tan đã bị hủy diệt, và người dân của nó sẽ sớm hoàn thành việc phục vụ Ta. Từng kẻ một, chúng sẽ bị đuổi khỏi nhà Ta, nghĩa là những kẻ đã giả trang trong nhiều vai trò khác nhau hết thảy đều đã bị vạch trần bản chất thật của chúng, và hết thảy bọn chúng sẽ bị cắt khỏi vương quốc của Ta. Đừng quên! Kể từ hôm nay, hết thảy những ai Ta từ bỏ, bao gồm những kẻ Ta đã từ bỏ trong quá khứ, đều là những kẻ chỉ đang diễn, và chỉ là lũ giả tạo; chúng đơn thuần đang trình diễn cho Ta, và một khi vở kịch này kết thúc, chúng phải rời sân khấu. Những ai thực sự là các con trai của Ta sẽ chính thức ở trong vương quốc của Ta để nhận lãnh tình yêu của Ta và vui hưởng nhũng ơn phước mà Ta đã chuẩn bị cho các ngươi. Phúc cho các con trai đầu lòng! Vì các ngươi đã được Ta đào tạo trước, nên giờ các ngươi thích hợp để Ta sử dụng. Hãy tin rằng Ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Những điều mà con người không thể hoàn thành, Ta có thể làm mà không có vướng mắc gì, và tuyệt đối không có chỗ cho tranh đua. Đừng cho rằng các ngươi không thể làm gì hay các ngươi không thích hợp để là các con trai đầu lòng của Ta. Các ngươi hoàn toàn xứng đáng! Điều này là vì hết thảy mọi thứ đều phụ thuộc vào Ta để được thực hiện; hết thảy đều dựa vào Ta để được hoàn thành. Tại sao giờ đây các ngươi cảm thấy mình có một vóc giạc như vậy? Điều này đơn giản là vì thời điểm Ta thực sự sử dụng các ngươi chưa đến. Những tài năng tuyệt vời không thể bị sử dụng cho những mục đích tầm thường; các ngươi hiểu không? Trong toàn thế giới vũ trụ, các ngươi chỉ bị giới hạn trong một Trung Quốc nhỏ bé sao? Nghĩa là, hết thảy mọi người trong toàn thế giới vũ trụ sẽ được trao cho các ngươi để chăn dắt và dẫn lối, vì các ngươi là các con trai đầu lòng, và việc dẫn dắt các anh em là bổn phận các ngươi phải thực hiện. Hãy biết điều này! Ta là Đức Chúa Trời toàn năng! Ta nhấn mạnh một lần nữa rằng Ta đang cho phép các ngươi tận hưởng. Ta là Đấng đang làm việc – Đức Thánh Linh đang làm việc ở khắp mọi nơi, và đang đích thân dẫn dắt.

Trong quá khứ, mọi người không hiểu về sự cứu rỗi của Ta. Giờ thì các ngươi hiểu chưa? Có vài khía cạnh trong sự cứu rỗi của Ta: Một là đối với một số người, tuyệt đối không có sự tiền định nào, nghĩa là họ không thể nào được vui hưởng ân điển của Ta; mặt khác là có những người ban đầu được tiền định, những người vui hưởng ân điển của Ta trong một khoảng thời gian, nhưng sau một thời gian, lúc mà Ta đã định trước, Ta sẽ đào thải họ, và sau đó đời sống của họ sẽ toàn toàn chấm dứt. Nhưng một khía cạnh khác là có những người Ta đã tiền định và lựa chọn, và là những người vui hưởng ơn phước đời đời; họ vui hưởng ân điển của Ta từ đầu tới cuối, gồm cả những gian khó họ đã phải chịu trước và sau khi chấp nhận Ta, cũng như sự khai sáng và soi sáng họ đã nhận lãnh sau khi chấp nhận Ta. Từ giờ trở đi, họ sẽ bắt đầu vui hưởng ơn phước – nghĩa là, họ là những người Ta đang cứu rỗi triệt để. Đây là sự thể hiện rõ ràng nhất của việc hoàn thành công tác vĩ đại của Ta. Thế thì những ơn phước ám chỉ điều gì? Để Ta hỏi các ngươi: Các ngươi muốn làm gì nhất? Các ngươi ghét gì nhất? Các ngươi hi vọng đạt được gì nhất? Các ngươi đã trải qua những nỗi đau và gian khó trong quá khứ, hết thảy là để có được Ta và hòng để đời sống của các ngươi có thể phát triển; những điều đó bao gồm một phần của ân điển. “Ơn phước” nghĩa là trong tương lai, các ngươi sẽ không còn những thứ mình ghét, nghĩa là những thứ này sẽ không còn tồn tại trong đời sống thực của các ngươi nữa; chúng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, ngay trước mắt các ngươi. Gia đình, công việc, vợ chồng, con cái, bạn bè thân hữu, và thậm chí ba bữa mỗi ngày mà các ngươi ghét mọi ngày, cũng sẽ biến mất. (Điều này nghĩa là không bị giới hạn bởi thời gian, và hoàn toàn thoát ra khỏi xác thịt. Chỉ tinh thần thỏa mãn của ngươi mới có thể duy trì thân thể của ngươi, nhưng điều này đề cập đến thân thể của ngươi chứ không phải xác thịt. Ngươi sẽ hoàn toàn tự do và siêu việt. Đây là phép lạ vĩ đại nhất và rõ ràng nhất mà Đức Chúa Trời đã tỏ lộ kể từ thuở sáng thế.) Toàn bộ những phần tử của đất sẽ bị loại bỏ khỏi thân thể của các ngươi, và các ngươi sẽ hoàn toàn là những thân thể thuộc linh thánh khiết và không ô uế, có khả năng đi khắp vũ trụ và đến các đầu cùng của đất. Từ đó trở đi, các ngươi cũng sẽ thoát khỏi hết thảy các việc giặt giũ và cọ rửa rắc rối đó, và các ngươi sẽ chỉ việc tận hưởng hết mình. Kể từ khi đó, các ngươi sẽ không còn nghĩ về hôn nhân (vì Ta đang kết thúc một thời đại, chứ không phải đang tạo dựng thế giới), và sẽ không còn những nỗi đau sinh nở quá đau đớn cho phụ nữ. Các ngươi cũng sẽ không làm việc hay lao nhọc thêm nữa trong tương lai. Các ngươi sẽ hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay yêu thương của Ta, vui hưởng những ơn phước mà Ta đã ban cho các ngươi. Điều này là chắc chắn. Trong khi các ngươi đang vui hưởng những ơn phước này, ân điển sẽ tiếp tục theo các ngươi. Hết thảy những gì Ta đã chuẩn bị cho các ngươi – nghĩa là, những báu vật quý hiếm từ khắp nơi trên thế gian – sẽ được ban cho các ngươi. Ngay lúc này, các ngươi không thể nhận thức hay tưởng tượng được toàn bộ những điều này, và không ai đã từng vui hưởng chúng trước đây. Khi những ơn phước này đến với các ngươi, các ngươi sẽ vui sướng không ngừng – nhưng đừng quên rằng hết thảy những điều này đều là do quyền năng của Ta, những hành động của Ta, sự công chính của Ta, và thậm chí còn hơn thế nữa, sự oai nghi của Ta. (Ta sẽ nhân từ với những ai Ta chọn để nhân từ, và Ta sẽ thương xót những ai Ta chọn để thương xót.) Lúc đó, các ngươi sẽ không có cha mẹ, và sẽ không có quan hệ huyết thống. Các ngươi hết thảy là những người Ta yêu, các con trai yêu dấu của Ta. Từ đó trở đi, không ai sẽ dám áp bức các ngươi. Đây sẽ là lúc các ngươi trưởng thành, cũng như là lúc các ngươi cai trị các nước với cây gậy sắt! Ai dám cản trở các con trai yêu dấu của Ta? Ai dám công kích chúng? Hết thảy mọi người sẽ kính sợ các con trai yêu dấu của Ta, vì Cha đã đạt được vinh hiển. Hết thảy những điều mà không ai từng có thể tưởng tượng được sẽ xuất hiện trước mắt các ngươi; chúng là vô kể, không bao giờ hết, và vô tận. Không bao lâu nữa, các ngươi chắc chắn sẽ không phải bị mặt trời thiêu đốt hay phải chịu cái nóng hành hạ, và các ngươi cũng không phải chịu cái lạnh hay cảm nhận mưa, tuyết hay gió động đến. Đây là vì Ta yêu các ngươi, và đó sẽ hoàn toàn là một thế giới tình yêu của Ta. Ta sẽ cho các ngươi mọi thứ các ngươi muốn, và Ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi mọi thứ mà các ngươi cần. Ai dám khẳng định rằng Ta không công chính? Ta ngay lập tức sẽ giết ngươi, vì Ta đã phán trước rằng cơn thạnh nộ của Ta (chống lại những kẻ ác) sẽ tồn tại đời đời, và Ta sẽ không bớt gay gắt dù chỉ một chút. Tuy nhiên, tình yêu của Ta (dành cho các con trai yêu dấu của Ta) cũng sẽ tồn tại mãi mãi; Ta sẽ không kìm nén nó chút nào.

Ngày nay, những người nghe thấy lời Ta như sự phán xét là những người không đúng trạng thái. Tuy nhiên, đến lúc họ phát hiện ra điều đó, Đức Thánh Linh đã bỏ rơi họ. Trong toàn thế giới vũ trụ, các con trai đầu lòng được lựa chọn trong số các ngươi, trong khi đó các con trai và dân sự chỉ chiếm một phần nhỏ trong các ngươi. Ta nhấn mạnh vào toàn thế giới vũ trụ, nghĩa là các con trai và dân sự được chọn từ tất cả các nước trên thế giới. Các ngươi có hiểu không? Tại sao Ta cứ nhấn mạnh rằng các con trai đầu lòng nên nhanh chóng lớn khôn và đi ra dẫn dắt những kẻ ngoại bang đó? Các ngươi có hiểu ý nghĩa thực sự của những lời Ta không? Đó là vì Trung Quốc là quốc gia Ta đã nguyền rủa; quốc gia này đã khủng bố Ta nhiều nhất, và Ta ghét nó nhất. Các ngươi phải biết rằng các con trai đầu lòng của Ta và Ta đến từ trời và là những người vụ trụ; chúng ta không thuộc về bất cứ một nước nào. Hãy ngừng bám lấy những quan niệm của con người! Đó là vì Ta đã mặc khải thân vị của Ta cho các ngươi. Mọi thứ đều tùy thuộc vào Ta. Các ngươi có thể nhớ lấy lời Ta không? Tại sao Ta phán rằng ngày càng có ít người trong số các ngươi, và cư dân ngày càng được tinh luyện hơn? Đó là vì sự cứu rỗi của Ta dần chuyển sang thế giới vũ trụ. Những ai bị loại bỏ, những ai chấp nhận danh Ta, là những người đã phục vụ để hoàn thiện các con trai đầu lòng. Các ngươi có hiểu không? Tai sao Ta phán hết thảy bọn họ là những người đã phục vụ cho các con trai Ta? Giờ các ngươi thật sự hiểu rồi, phải không? Số lượng thực sự ít ỏi; chắc chắn chỉ có ít người. Tuy nhiên, những người đó được hưởng lợi đáng kể vì các con trai của Ta, và đã vui hưởng nhiều ân điển của Ta – và đó là lý do tại sao Ta phán rằng Ta đang cứu rỗi loài người lần cuối. Giờ các ngươi đã biết ý nghĩa thực sự của lời Ta! Ta sẽ hành phạt nghiêm khắc bất cứ ai chống lại Ta, và Ta sẽ quay mặt về phía bất cứ ai bảo vệ Ta. Đây là vì, ngay từ đầu, Ta đã luôn là một Đức Chúa Trời oai nghi và công chính, và mọi thứ sẽ được mặc khải cho các ngươi. Ta làm việc nhanh chóng theo những cách tuyệt vời, và sớm thôi, những điều kỳ diệu không thể tưởng tượng được với con người sẽ xảy ra. Ý Ta là ngay lập tức và sớm thôi. Các ngươi hiểu không? Mau tìm kiếm lối vào sự sống, đừng trì hoãn! Các con trai yêu dấu của Ta, vạn vật đều ở đây cho các ngươi, và vạn vật đều tồn tại vì các ngươi.

Trước: Chương 83

Tiếp theo: Chương 85

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger