Chương 88

Con người đơn giản là không thể tưởng tượng ra tốc độ của Ta đã tăng lên tới mức nào: Đây là một phép lạ đã xảy ra mà con người không thể hiểu thấu. Tốc độ của Ta vẫn tiếp tục kể từ khi sáng thế, và công tác của Ta chưa bao giờ dừng lại. Toàn thế giới vũ trụ thay đổi từng ngày, và con người cũng liên tục thay đổi. Tất cả những điều này đều là một phần công tác của Ta, đều là một phần trong kế hoạch của Ta, và hơn nữa, chúng thuộc về sự quản lý của Ta, và không một người nào biết hay hiểu được những điều này. Chỉ khi chính Ta nói với các ngươi, chỉ khi Ta truyền đạt trực tiếp với các ngươi, thì các ngươi thậm chí mới biết được một phần nhỏ bé nhất; nếu không, tuyệt đối không ai có thể biết được chút nào về kế hoạch chi tiết cho kế hoạch quản lý của Ta. Đó là quyền năng vĩ đại của Ta, và hơn nữa, đó là những hành động phi thường của Ta. Đây là những thứ không ai thay đổi được. Do đó, những gì Ta phán hôm nay sẽ xảy ra, và điều này đơn giản là không thể thay đổi. Những quan niệm của con người thậm chí không chứa dù chỉ một chút kiến thức về Ta – tất cả chỉ là những sự huyên thuyên vô nghĩa! Đừng nghĩ rằng các ngươi đã có đủ hay đã hài lòng! Ta nói cho các ngươi điều này: Các ngươi vẫn còn xa để đi! Trong toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, các ngươi chỉ biết được chút ít, vậy nên các ngươi phải lắng nghe những gì Ta phán và làm bất cứ điều gì Ta bảo các ngươi làm. Hành động theo mong muốn của Ta trong mọi việc, và các ngươi chắc chắn sẽ có ơn phước của Ta; bất kể ai tin đều có thể nhận được, trong khi bất cứ ai không tin sẽ có thứ “không gì cả” đó mà họ đã tưởng tượng được ứng nghiệm nơi họ. Đây là sự công chính của Ta, và hơn nữa, đây là sự oai nghi của Ta, cơn thịnh nộ của Ta và hình phạt của Ta. Ta sẽ không để bất cứ ai thoát khỏi ngay cả với một suy nghĩ hay hành động.

Khi nghe những lời của Ta, hầu hết mọi người đều sợ hãi và run rẩy, khuôn mặt họ nhăn lại với cái cau mày lo lắng. Ta thực sự đã đối xử bất công với ngươi sao? Lẽ nào ngươi không phải là con cháu của con rồng lớn sắc đỏ sao? Ngươi thậm chí còn giả vờ tốt đẹp! Ngươi thậm chí còn giả vờ là con trai đầu lòng của Ta! Ngươi nghĩ Ta mù sao? Ngươi nghĩ Ta không phân biệt được mọi người sao? Ta là Đức Chúa Trời, Đấng dò xét sâu thẳm lòng người: Đây là những gì Ta nói với các con trai của Ta, và cũng là những gì Ta nói với các ngươi, lũ con cháu của con rồng lớn sắc đỏ. Ta nhìn thấy rõ mọi thứ, không phạm dù chỉ một lỗi nhỏ nhất. Sao Ta có thể không biết những gì Ta làm chứ? Ta hoàn toàn rõ những gì Ta làm! Tại sao Ta phán rằng Ta là chính Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ và vạn vật? Tại sao Ta phán rằng Ta là Đức Chúa Trời, Đấng dò xét sâu thẳm lòng người? Ta biết rõ tình hình của mỗi người. Các ngươi nghĩ rằng Ta không biết phải làm gì hay phán gì sao? Đây không phải việc của các ngươi. Hãy cẩn thận kẻo bị giết bởi tay Ta; ngươi sẽ gánh chịu mất mát theo cách đó. Các sắc lệnh quản trị của Ta không hề khoan dung. Các ngươi có hiểu không? Tất cả những điều trên là những phần trong các sắc lệnh quản trị của Ta. Từ ngày Ta phán bảo chúng cho các ngươi, nếu các ngươi có thêm bất cứ vi phạm nào, thì sẽ có quả báo, bởi vì trước đây các ngươi đã không hiểu.

Giờ Ta ban hành các sắc lệnh quản trị của Ta với các ngươi (có hiệu lực kể từ ngày ban hành, ấn định các hình phạt khác nhau cho những người khác nhau):

Ta giữ lời hứa của mình, và mọi thứ đều nằm trong tay Ta: Bất cứ ai nghi ngờ chắc chắn sẽ bị giết. Không có chỗ cho bất kỳ sự xem xét nào; chúng ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt, từ đó xóa bỏ sự thù hận trong lòng Ta. (Từ giờ trở đi, bất kỳ ai bị giết không được là thành viên vương quốc của Ta, mà phải là hậu duệ của Sa-tan, điều này được xác nhận.)

Là các con trai đầu lòng, các ngươi nên giữ lập trường của chính mình, làm tròn bổn phận của chính mình, và đừng tọc mạch. Các ngươi nên dâng mình cho kế hoạch quản lý của Ta, và bất cứ nơi nào các ngươi đi, các ngươi nên làm chứng tốt cho Ta và tôn vinh danh Ta. Đừng làm những điều đáng xấu hổ; hãy là tấm gương cho tất cả con trai và dân sự của Ta. Đừng có trác táng dù chỉ trong chốc lát: Các ngươi phải luôn xuất hiện trước tất cả mọi người với thân phận của các con trai đầu lòng, và không được hèn hạ; thay vào đó, các ngươi nên sải bước về phía trước ngẩng cao đầu. Ta đang yêu cầu các ngươi tôn vinh danh Ta, chứ không phải làm ô nhục danh Ta. Những ai là con trai đầu lòng từng người đều có phận sự cá nhân riêng và không thể làm mọi việc. Đây là trách nhiệm Ta đã trao cho các ngươi, và các ngươi không được trốn tránh. Các ngươi phải toàn tâm hiến dâng bản thân, hết tâm trí và hết sức lực, để hoàn thành những gì Ta đã giao phó cho các ngươi.

Từ nay trở đi, trên khắp thế giới vũ trụ, bổn phận chăn dắt hết thảy các con trai của Ta và dân sự của Ta sẽ được giao phó cho các con trai đầu lòng của Ta thực hiện, và Ta sẽ hành phạt bất cứ ai không thể dành toàn tâm, toàn ý cho việc thực hiện điều đó. Đây là sự công chính của Ta. Ta sẽ không dung thứ và cũng không nhẹ tay ngay cả với các con trai đầu lòng của Ta.

Nếu có bất kỳ ai trong các con trai của Ta hoặc trong dân sự của Ta chế giễu và lăng mạ một trong những con trai đầu lòng của Ta, Ta sẽ trừng phạt chúng một cách nghiêm khắc, vì các con trai đầu lòng của Ta đại diện cho chính Ta; những gì một người làm với họ, thì người đó cũng làm với Ta. Đây là điều nghiêm trọng nhất trong các sắc lệnh quản trị của Ta. Ta sẽ cho phép các con trai đầu lòng của Ta, theo ý muốn của chúng, thực thi sự công chính của Ta chống lại bất kỳ con trai nào và dân sự nào của Ta vi phạm sắc lệnh này.

Ta sẽ từ bỏ dần dần bất cứ kẻ nào xem nhẹ Ta và chỉ để tâm đến thức ăn, quần áo, và giấc ngủ của Ta, chỉ chú ý đến các thứ bên ngoài của Ta và không để tâm đến trọng trách của Ta, cũng như không chú ý đến việc thực hiện đúng phận sự của chính mình. Điều này nhắm vào hết thảy những ai có tai.

Bất cứ ai hoàn thành việc phục vụ cho Ta đều phải ngoan ngoãn rút lui không nhặng xị. Hãy cẩn thận, nếu không Ta sẽ giải quyết ngươi. (Đây là một sắc lệnh bổ sung.)

Các con trai đầu lòng của Ta sẽ cầm lấy cây gậy sắt từ giờ trở đi và bắt đầu thực thi thẩm quyền của Ta để cai trị mọi quốc gia và dân tộc, để đi giữa mọi quốc gia và dân tộc, và thực hiện sự phán xét, sự công chính và sự oai nghi của Ta giữa mọi quốc gia và dân tộc. Các con trai và dân sự của Ta sẽ kính sợ Ta, ngợi khen Ta, cổ vũ Ta và tôn vinh Ta không ngừng, bởi vì kế hoạch quản lý của Ta đã hoàn thành và các con trai đầu lòng của Ta có thể trị vì cùng Ta.

Đây là một phần trong các sắc lệnh quản trị của Ta; sau này, Ta sẽ cho các ngươi biết về chúng khi công tác tiến triển. Từ các sắc lệnh quản trị ở trên, các ngươi sẽ thấy tốc độ làm việc của Ta, cũng như công tác của Ta đã đạt được đến bước nào. Đây sẽ là một sự chứng thực.

Ta đã phán xét Sa-tan rồi. Bởi vì ý muốn của Ta không bị cản trở và bởi vì các con trai đầu lòng của Ta đã đạt được vinh hiển cùng với Ta, nên Ta đã thực hiện sự công chính và oai nghi của Ta đối với thế gian và tất cả những gì thuộc về Sa-tan. Ta không hề nhấc một ngón tay hay chú ý gì đến Sa-tan (vì nó thậm chí còn không xứng đáng nói chuyện với Ta). Ta chỉ tiếp tục làm những gì Ta muốn làm. Công tác của Ta tiếp diễn suôn sẻ, từng bước một, và ý muốn của Ta không bị ngăn trở trên khắp trái đất. Điều này đã làm Sa-tan xấu hổ đến một mức độ nào đó, và nó đã bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng bản thân điều này thì chưa đáp ứng được ý muốn của Ta. Ta cũng cho phép các con trai đầu lòng của Ta thực thi các sắc lệnh quản trị của Ta đối với chúng. Một mặt, những gì Ta cho Sa-tan thấy là cơn thịnh nộ của Ta đối với nó; mặt khác, Ta cho nó thấy vinh quang của Ta (thấy rằng các con trai đầu lòng của Ta là những bằng chứng vẻ vang nhất cho sự bẽ mặt của Sa-tan). Ta không đích thân trừng phạt nó; thay vào đó, Ta đã để các con trai đầu lòng của Ta thực thi sự công chính và oai nghi của Ta. Bởi vì Sa-tan từng lạm dụng các con trai Ta, bức hại các con trai Ta, và đàn áp các con trai Ta, nên ngày hôm nay, sau khi sự phục vụ của nó kết thúc, Ta sẽ cho phép các con trai đầu lòng trưởng thành của Ta giải quyết nó. Sa-tan đã bất lực trước sự sụp đổ này. Sự tê liệt của tất cả các quốc gia trên thế giới là minh chứng tốt nhất; người dân đấu tranh và các quốc gia trong chiến tranh là những biểu hiện rõ ràng về sự sụp đổ của đất nước Sa-tan. Lý do Ta không thể hiện ra bất kỳ dấu kỳ và phép lạ nào trong quá khứ là để mang đến sự bẽ mặt cho Sa-tan và tôn vinh danh Ta, từng bước một. Khi Sa-tan bị kết liễu hoàn toàn, Ta bắt đầu thể hiện quyền năng của mình: Những gì Ta phán bắt đầu xuất hiện và những điều siêu nhiên không phù hợp với quan niệm của con người sẽ được ứng nghiệm (những thứ này ám chỉ những ơn phước sắp đến). Bởi vì Ta là chính Đức Chúa Trời thực tế và Ta không có luật lệ, và vì Ta phán theo những thay đổi trong kế hoạch quản lý của Ta, nên những gì Ta đã phán trong quá khứ không nhất thiết còn phù hợp trong hiện tại. Đừng bám víu lấy những quan niệm của chính mình! Ta không phải là một Đức Chúa Trời tuân theo các luật lệ; với Ta, mọi thứ đều tự do, siêu việt và hoàn toàn được giải phóng. Có lẽ những gì được phán ngày hôm qua đã lỗi thời ngày hôm nay, hoặc có lẽ nó có thể bị gạt sang một bên ngày hôm nay (tuy nhiên, các sắc lệnh quản trị của Ta, vì chúng đã được ban hành, nên sẽ không bao giờ thay đổi). Đây là các bước trong kế hoạch quản lý của Ta. Đừng bám vào các quy tắc. Mỗi ngày sẽ có sự sáng mới và có những sự mặc khải mới, và đó là kế hoạch của Ta. Mỗi ngày sự sáng của Ta sẽ được tiết lộ trong ngươi và tiếng của Ta sẽ cất lên với thế giới vũ trụ. Ngươi có hiểu không? Đây là bổn phận của ngươi, trách nhiệm mà Ta đã giao phó cho ngươi. Ngươi không được phép sao nhãng nó dù chỉ trong chốc lát. Ta sẽ sử dụng đến cùng những người Ta chấp thuận, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vì Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, Ta biết loại người nào nên làm việc gì, cũng như loại người nào có thể làm việc gì. Đây là sự toàn năng của Ta.

Trước: Chương 87

Tiếp theo: Chương 89

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger