292 Con người không biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Intro

Mục đích của Đức Chúa Trời đến thế gian

là để cứu rỗi toàn thể nhân loại,

đưa họ trở về ngôi nhà của Ngài,

đồng thời để hợp nhất trời và đất,

để con người truyền tín hiệu giữa đất và trời

vì đó là chức năng của loài người.


Verse 1

Vào thời Đức Chúa Trời tạo dựng loài người,

Ngài đã chuẩn bị mọi thứ cho nhân loại.

Rồi theo yêu cầu của Ngài, Ngài đã cho phép

nhân loại có được những sự dư dật của Ngài.

Nhờ Ngài dẫn dắt, con người

mới được như hôm nay.

Và tất cả đều là kế hoạch của Ngài.


Verse 2

Nhiều người sống dưới

sự che chở yêu thương của Ngài,

và vô số sống trong hình phạt do Ngài ghét bỏ.

Dù con người cầu nguyện

và cầu xin Đức Chúa Trời,

họ vẫn không thể đổi thay tình cảnh hiện tại.

Khi đã mất hy vọng, điều họ có thể làm

là thuận theo tự nhiên

và vâng phục Đức Chúa Trời.


Chorus

Rất nhiều lần Ngài đã hành phạt con người.

Họ thấy đó nhưng rồi họ lại ngó lơ.

Họ không suy ngẫm hay tìm hiểu chuyện đó.

Nên Ngài phán xét họ không chút xót thương.

Đây chỉ là một cách làm việc của Ngài

để thay đổi và khiến con người

yêu kính, yêu kính Ngài.


Verse 3

Con người vẫn chưa tìm được đời sống thực sự,

chưa thấu sự bất công, khổ sở trên đất.

Không có sự xuất hiện của thảm họa,

hầu hết vẫn sẽ ôm lấy Mẹ Thiên nhiên

và tận hưởng “cuộc sống”.

Chẳng phải đây là thực trạng của thế giới?

Là tiếng nói cứu rỗi của Đức Chúa Trời?


Pre-chorus

Sao không có ai thực sự yêu Ngài?

Tại sao con người chỉ yêu Ngài

giữa những hình phạt và thử luyện,

mà không phải dưới sự che chở của Ngài?


Chorus

Rất nhiều lần Ngài đã hành phạt con người.

Họ thấy đó nhưng rồi họ lại ngó lơ.

Họ không suy ngẫm hay tìm hiểu chuyện đó.

Nên Ngài phán xét họ không chút xót thương.

Đây chỉ là một cách làm việc của Ngài

để thay đổi và khiến con người

yêu kính, yêu kính Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 29

Trước: 291 Ai có thể nhận biết Đức Chúa Trời khi Ngài đến?

Tiếp theo: 293 Đức Chúa Trời hy vọng nhân loại có thể tiếp tục sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger