142 Ngươi có dám khẳng định danh Đức Chúa Trời mãi không thay đổi?

Verse 1

Một vài người nói

danh Đức Chúa Trời không thay đổi

Thế sao Đức Giê-hô-va trở thành Jêsus?

Đấng Mê-si đã được tiên tri là sẽ đến

cớ sao một con người tên Jêsus lại đến?

Vì sao tên của Đức Chúa Trời thay đổi?

Ngày nay Ngài không thể làm công tác mới sao?

Chorus

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay.

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay,

chẳng thay đổi bao giờ.

Verse 2

Công tác của quá khứ có thể được thay đổi,

và công tác của Jêsus

tiếp tục từ Đức Giê-hô-va.

Vậy chẳng phải công tác khác

có thể tiếp tục từ Jêsus

và danh của Jêsus có thể thay đổi sao?

Vì nếu danh Đức Giê-hô-va

được thay đổi thành Jêsus,

chẳng phải danh Giê-su cũng có thể đổi sao?

Chẳng điều gì lạ thường;

chỉ là do tâm trí mọi người thật quá khờ khạo.

Chorus

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay.

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay.

Bridge

Nếu ngươi tin rằng chỉ có thể gọi

Đức Chúa Trời là Jêsus,

thì kiến thức ngươi thật quá hạn hẹp.

Ngươi có dám nói rằng Jêsus sẽ mãi là

tên chẳng thay đổi của Đức Chúa Trời,

rằng danh Jêsus đã khép lại Thời đại Luật Pháp

cũng sẽ khép lại thời đại cuối cùng?

Ai có thể nói rằng ân điển của Jêsus

có thể khép lại thời đại?

Chorus

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay.

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay,

chẳng thay đổi bao giờ.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 141 Tâm tính Đức Chúa Trời được nhìn thấy trong mỗi giai đoạn công tác của Ngài

Tiếp theo: 143 Danh xưng của Đức Chúa Trời có thể được định đoạt bởi các loài thọ tạo không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 24 và 25

Không đọc kỹ thì không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì trong những lời phán của hai ngày này; thực ra, chúng đáng lẽ được phán trong một...

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger