142 Ngươi có dám khẳng định danh Đức Chúa Trời mãi không thay đổi?


Verse 1

Một vài người nói

danh Đức Chúa Trời không thay đổi

Thế sao Đức Giê-hô-va trở thành Jêsus?

Đấng Mê-si đã được tiên tri là sẽ đến

cớ sao một con người tên Jêsus lại đến?

Vì sao tên của Đức Chúa Trời thay đổi?

Ngày nay Ngài không thể làm công tác mới sao?


Chorus

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay.

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay,

chẳng thay đổi bao giờ.


Verse 2

Công tác của quá khứ có thể được thay đổi,

và công tác của Jêsus

tiếp tục từ Đức Giê-hô-va.

Vậy chẳng phải công tác khác

có thể tiếp tục từ Jêsus

và danh của Jêsus có thể thay đổi sao?

Vì nếu danh Đức Giê-hô-va

được thay đổi thành Jêsus,

chẳng phải danh Giê-su cũng có thể đổi sao?

Chẳng điều gì lạ thường;

chỉ là do tâm trí mọi người thật quá khờ khạo.


Chorus

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay.

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay.


Bridge

Nếu ngươi tin rằng chỉ có thể gọi

Đức Chúa Trời là Jêsus,

thì kiến thức ngươi thật quá hạn hẹp.

Ngươi có dám nói rằng Jêsus sẽ mãi là

tên chẳng thay đổi của Đức Chúa Trời,

rằng danh Jêsus đã khép lại Thời đại Luật Pháp

cũng sẽ khép lại thời đại cuối cùng?

Ai có thể nói rằng ân điển của Jêsus

có thể khép lại thời đại?


Chorus

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay.

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay,

chẳng thay đổi bao giờ.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được?

Trước: 141 Tâm tính Đức Chúa Trời được nhìn thấy trong mỗi giai đoạn công tác của Ngài

Tiếp theo: 143 Danh xưng của Đức Chúa Trời có thể được định đoạt bởi các loài thọ tạo không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger