142 Ngươi có dám khẳng định danh Đức Chúa Trời mãi không thay đổi?

Verse 1

Một vài người nói

danh Đức Chúa Trời không thay đổi

Thế sao Đức Giê-hô-va trở thành Jêsus?

Đấng Mê-si đã được tiên tri là sẽ đến

cớ sao một con người tên Jêsus lại đến?

Vì sao tên của Đức Chúa Trời thay đổi?

Ngày nay Ngài không thể làm công tác mới sao?

Chorus

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay.

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay,

chẳng thay đổi bao giờ.

Verse 2

Công tác của quá khứ có thể được thay đổi,

và công tác của Jêsus

tiếp tục từ Đức Giê-hô-va.

Vậy chẳng phải công tác khác

có thể tiếp tục từ Jêsus

và danh của Jêsus có thể thay đổi sao?

Vì nếu danh Đức Giê-hô-va

được thay đổi thành Jêsus,

chẳng phải danh Giê-su cũng có thể đổi sao?

Chẳng điều gì lạ thường;

chỉ là do tâm trí mọi người thật quá khờ khạo.

Chorus

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay.

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay.

Bridge

Nếu ngươi tin rằng chỉ có thể gọi

Đức Chúa Trời là Jêsus,

thì kiến thức ngươi thật quá hạn hẹp.

Ngươi có dám nói rằng Jêsus sẽ mãi là

tên chẳng thay đổi của Đức Chúa Trời,

rằng danh Jêsus đã khép lại Thời đại Luật Pháp

cũng sẽ khép lại thời đại cuối cùng?

Ai có thể nói rằng ân điển của Jêsus

có thể khép lại thời đại?

Chorus

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay.

Đức Chúa Trời sẽ mãi là Đức Chúa Trời.

Dù công tác và tên Ngài có thay đổi,

thì tâm tính và sự khôn ngoan của Ngài

chẳng bao giờ đổi thay,

chẳng thay đổi bao giờ.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 141 Tâm tính Đức Chúa Trời được nhìn thấy trong mỗi giai đoạn công tác của Ngài

Tiếp theo: 143 Danh xưng của Đức Chúa Trời có thể được định đoạt bởi các loài thọ tạo không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Lời tựa

Mỗi người các ngươi nên xem xét lại cuộc đời tin vào Đức Chúa Trời của mình để xem khi theo Đức Chúa Trời, liệu ngươi có thật sự...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger