765 Trải qua công tác của Đức Chúa Trời để khám phá sự đáng mến của Ngài

Verse 1

Thực chất của Đức Chúa Trời

không phải chỉ để con người

tin vào mà còn để yêu mến.

Nhưng nhiều người

tin vào Đức Chúa Trời lại không hề

biết về “bí mật” này.

Vẻ đáng mến của Ngài

được thể hiện trong công tác.

Và con người chỉ có thể khám phá ra khi

chứng kiến vẻ đáng mến của Ngài

trong trải nghiệm cá nhân.

Trải nghiệm thực tế mới thấy

sự đáng mến của Đức Chúa Trời.

Nếu không quan sát trong đời sống thực tế,

không ai có thể khám phá ra điều này.


Pre-chorus

Con người không dám yêu mến Ngài,

cũng không cố gắng yêu mến Ngài.

Họ chưa từng khám phá ra

có nhiều điều đáng mến ở Ngài,

hay biết Ngài yêu thương con người,

Ngài là Đấng để con người yêu mến.


Chorus

Ở Ngài có rất nhiều điều để yêu.

Không tiếp xúc thực tế với Ngài,

ngươi không thể thấy.

Khi Ngài xuống thế, con người có thể

thấy sự đáng mến, việc làm thực tế,

cùng tâm tính thực tế và bình thường của Ngài.

Những điều này thực tế hơn nhiều

so với hiểu biết về Ngài ở trên trời.

Ở Ngài có rất nhiều điều để yêu.

Ở Ngài có rất nhiều điều để yêu.


Verse 2

Dù con người yêu

Đức Chúa Trời trên trời bao nhiêu,

tình yêu ấy cũng không thật,

đầy ý tưởng con người.

Tình yêu họ dành cho Ngài trên đất

dù ít ỏi, nhưng đó là thật.

Qua công việc thực tế,

Ngài khiến con người biết Ngài,

nhờ đó Ngài có tình yêu của họ.

Để con người yêu Ngài, Ngài đến giữa con người,

để cho họ trải nghiệm tính hiện thực của Ngài.

Nếu không từng sống với Jêsus,

thì Phi-e-rơ không thể nào yêu mến Jêsus.

Nên lòng trung thành của ông với Jêsus cũng được

xây dựng trên sự tiếp xúc với Ngài.


Pre-chorus

Con người không dám yêu mến Ngài,

cũng không cố gắng yêu mến Ngài.

Họ chưa từng khám phá ra

có nhiều điều đáng mến ở Ngài,

hay biết Ngài yêu thương con người,

Ngài là Đấng để con người yêu mến.


Chorus

Ở Ngài có rất nhiều điều để yêu.

Không tiếp xúc thực tế với Ngài,

ngươi không thể thấy.

Khi Ngài xuống thế, con người có thể

thấy sự đáng mến, việc làm thực tế,

cùng tâm tính thực tế và bình thường của Ngài.

Những điều này thực tế hơn nhiều

so với hiểu biết về Ngài ở trên trời.

Ở Ngài có rất nhiều điều để yêu.

Ở Ngài có rất nhiều điều để yêu.


Outro

Nếu Đức Chúa Trời không nhập thể,

con người không thể trải nghiệm công tác của Ngài,

nên tình yêu họ dành cho Ngài sẽ bị

vấy bẩn bởi sự giả dối, tưởng tượng.

Tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trên trời

không thật như dành cho Ngài dưới đất,

vì sự hiểu biết về Ngài trên trời

được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng,

chứ không phải những gì mà con người

tận mắt nhìn thấy hay tự trải nghiệm.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài

Trước: 764 Để yêu kính Đức Chúa Trời, ngươi phải trải nghiệm sự đáng mến của Ngài

Tiếp theo: 766 Phương châm của những ai yêu kính Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger