130 Thời đại khác nhau, công tác thần tính khác nhau

Intro

Trong thời kỳ sau rốt, sự kiện chính yếu

được Đức Chúa Trời hoàn thành là

Lời xuất hiện trong xác thịt.

Verse 1

Qua công tác thực tế của Ngài trên đất,

Ngài khiến con người biết đến Ngài,

khiến con người tiếp xúc với Ngài,

và thấy những việc làm thực tế của Ngài.

Ngài khiến họ thấy rõ rằng

đôi lúc Ngài thực hiện các dấu lạ

và kỳ công hoặc Ngài không làm vậy.

Điều này còn tùy thuộc vào thời đại.

Từ đó, ngươi thấy Ngài có thể

thực hiện các dấu lạ và kỳ công,

nhưng Ngài thay đổi cách làm việc

tùy theo thời đại và theo công tác.

Chorus

Vì đây là thời đại khác

và giai đoạn công tác khác của Ngài,

những việc làm Ngài cho thấy cũng khác nhau.

Con người tin vào Ngài không phải ở các kỳ công, dấu lạ hay phép lạ,

mà là ở công tác thực tế của Ngài trong thời đại mới, của Ngài trong thời đại mới.

Verse 2

Trong giai đoạn công tác hiện tại,

Ngài không thực hiện các dấu lạ, kỳ công,

như Ngài đã làm trong thời đại Jêsus,

vì công tác của Ngài trong thời đó khác thời nay.

Giờ Ngài không làm công tác đó.

Nhiều người nghĩ Ngài không làm được dấu lạ, kỳ công,

hoặc nếu không làm thì đó không phải là Ngài.

Chẳng phải đó là sự ngụy biện hay sao?

Đức Chúa Trời có khả năng thực hiện các kỳ công và dấu lạ,

nhưng Ngài đang làm việc trong một thời đại khác,

vì vậy Ngài không làm việc như thế.

Chorus

Vì đây là thời đại khác

và giai đoạn công tác khác của Ngài,

những việc làm Ngài cho thấy cũng khác nhau.

Con người tin vào Ngài không phải ở các kỳ công, dấu lạ hay phép lạ,

mà là ở công tác thực tế của Ngài trong thời đại mới, của Ngài trong thời đại mới.

Bridge

Oh, con người biết đến Ngài

thông qua cách thức mà Ngài làm việc.

Sự hiểu biết này tạo ra trong con người

niềm tin vào Ngài, công tác và việc làm của Ngài.

Chorus

Vì đây là thời đại khác

và giai đoạn công tác khác của Ngài,

những việc làm Ngài cho thấy cũng khác nhau.

Con người tin vào Ngài không phải ở các kỳ công, dấu lạ hay phép lạ,

mà là ở công tác thực tế của Ngài trong thời đại mới,

của Ngài trong thời đại mới, của Ngài trong thời đại mới.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 129 Công tác của Đức Chúa Trời không lặp lại

Tiếp theo: 131 Đức Chúa Trời mang đến công tác mới trong thời đại mới

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Công tác và sự bước vào (3)

Đức Chúa Trời đã giao phó nhiều cho con người và cũng đã phán dạy về sự bước vào của họ bằng vô số cách. Nhưng vì tố chất của con...

Chương 44 và 45

Kể từ khi Đức Chúa Trời nói với con người về “tình yêu dành cho Đức Chúa Trời” – một bài học thâm thúy nhất trong tất cả các bài học – Ngài...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger