244 Việc bất chấp Đức Chúa Trời chỉ có thể kết thúc trong sự trừng phạt

1 Đức Chúa Trời đã mất vài ngàn năm để hoàn thành sự quản lý của Ngài, trải qua vài thời đại để quản lý loài người của Ngài. Điều mà Ngài ít mong muốn nhìn thấy nhất là loài người mà Ngài cứu rỗi lại coi thường Ngài, và Ngài càng ít mong muốn hơn nữa là nhìn thấy tình huống mà những người đã từng hưởng ân điển của Ngài lại phản bội Ngài. Hết thảy những gì Ngài làm là nhằm cứu rỗi được nhiều người hơn, có được nhiều người hiểu ý muốn của Ngài và đồng tâm đồng lòng với Ngài hơn, hầu cho họ có thể bước vào vương quốc của Ngài và tận hưởng những lời hứa của Ngài.

2 Do đó, Ngài ghê tởm nhất khi sự công khai chống đối dấy lên trong gia đình của Ngài. Có thái độ nào tốt hơn để Ngài đối xử với những người coi thường Ngài hơn là trừng phạt và nguyền rủa không? Những người bị trừng phạt có sự lựa chọn nào? Việc coi thường, phạm thượng và phản bội Đức Chúa Trời chỉ có thể kết thúc trong sự trừng phạt. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời và cách tốt nhất để Ngài xử lý những kẻ xấu xa. Chưa từng có bất kỳ ai thoát khỏi điều đó. Điều đó trước đây đã như vậy, bây giờ là như vậy, và sẽ là như vậy trong tương lai; Đó là một thực tế đời đời không thay đổi.

Chuyển thể từ Lời Bạt đến Những ví dụ điển hình về sự trừng phạt đối với việc chống đối Đức Chúa Trời Toàn Năng

Trước: 243 Hậu quả của việc chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Tiếp theo: 245 Đức Chúa Trời hy vọng mọi người không trở thành những người Pha-ri-si

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Lời tựa

Mỗi người các ngươi nên xem xét lại cuộc đời tin vào Đức Chúa Trời của mình để xem khi theo Đức Chúa Trời, liệu ngươi có thật sự...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger