734 Ngươi rất dễ chống lại Đức Chúa Trời khi đưa ra những đòi hỏi với Ngài

1 Không có gì khó giải quyết hơn những đòi hỏi của con người đối với Đức Chúa Trời. Nếu chẳng việc gì Đức Chúa Trời làm thuận theo suy nghĩ của ngươi và nếu Ngài không hành động theo đúng suy nghĩ của ngươi thì rất có thể ngươi sẽ chống đối – điều này cho thấy bản tính của con người là chống lại Đức Chúa Trời. Vấn đề này cần được hiểu và giải quyết bằng cách theo đuổi lẽ thật. Những người không có lẽ thật đòi hỏi Đức Chúa Trời rất nhiều, trong khi những người thực sự hiểu lẽ thật lại chẳng đòi hỏi gì cả; họ chỉ cảm thấy mình chưa đủ thỏa mãn Đức Chúa Trời, chưa đủ vâng lời Đức Chúa Trời.

2 Việc con người luôn đòi hỏi ở Đức Chúa Trời phản ánh bản tính bại hoại của họ. Nếu ngươi không xem đây là một vấn đề nghiêm túc, nếu ngươi không xem nó như một điều hệ trọng thì con đường đức tin của ngươi sẽ đầy hiểm họa và những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Ngươi có thể vượt qua những điều bình thường, nhưng khi liên quan đến vận mệnh, triển vọng và đích đến của ngươi thì có lẽ ngươi không vượt qua nổi. Vào lúc đó, nếu vẫn không có lẽ thật, ngươi có thể sẽ rơi trở lại vào con đường cũ của mình và như thế sẽ trở thành một trong số những kẻ bị hủy hoại.

3. Nhiều người đã luôn đi theo như thế; họ đã hành xử tốt trong thời gian đi theo, nhưng điều này không quyết định những gì sẽ diễn ra trong tương lai: Đó là vì ngươi chưa bao giờ hay biết về điểm yếu cốt tử của mình, hay những điều bị phơi bày từ bản tính của ngươi và có thể chống đối Đức Chúa Trời, rồi khi chúng đã mang đến thảm họa cho ngươi, ngươi vẫn không biết và rất có thể, khi hành trình của ngươi kết thúc, công tác của Đức Chúa Trời hoàn thành, ngươi sẽ làm điều nghiêm trọng nhất chống đối Đức Chúa Trời và phạm thượng đến Ngài nhất.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều

Trước: 733 Con người quá thiếu lý trí

Tiếp theo: 735 Con đường cần thiết để kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger