756 Hãy đánh bại Sa-tan bằng lẽ thật để được Đức Chúa Trời thu phục

Intro

Trong công tác chu cấp và

hỗ trợ lâu dài của Đức Chúa Trời,

Ngài nói cho con người mọi yêu cầu

và ý muốn của Ngài.

Ngài cho họ thấy việc làm và tâm tính Ngài,

cho họ thấy Ngài có gì và là gì.


Verse 1

Mục đích là trang bị cho con người vóc giạc,

để giúp họ có được mọi lẽ thật khi đi theo Ngài.

Những lẽ thật này là vũ khí Ngài ban

cho con người để chiến đấu với Sa-tan.


Verse 2

Khi được trang bị, họ phải chịu thử luyện.

Ngài có rất nhiều phương cách

để thử luyện con người,

nhưng mỗi phương cách đều cần có “sự hỗ trợ”

từ Sa-tan, kẻ thù của Đức Chúa Trời.


Chorus

Con người có thể được cứu rỗi hay không

tùy thuộc vào liệu họ

có chiến thắng Sa-tan hay không;

liệu con người có thể được tự do hay không

tùy thuộc việc họ có biết

sử dụng những vũ khí này

để vượt qua xiềng xích của Sa-tan không,

để nó từ bỏ hy vọng, và cho họ được yên.

Oh, oh, oh.


Verse 3

Sau khi ban cho con người vũ khí chiến đấu,

Đức Chúa Trời giao họ cho Sa-tan.

Ngài để nó thử thách vóc giạc của con người

để xem liệu họ có thoát khỏi cạm bẫy của nó.


Verse 4

Nếu có thể thoát khỏi Sa-tan và tồn tại,

vậy thì họ chắc chắn đã qua được thử luyện.

Nhưng nếu không thể vượt qua được thử luyện,

và phải quy phục Sa-tan, thì họ đã thất bại.


Bridge

Dù Ngài có thử thách điều chi ở con người,

thì tiêu chuẩn thử luyện của Ngài là để thấy

liệu con người có đứng vững

trong lời chứng của mình

khi họ bị Sa-tan tấn công hay không,

và liệu họ có từ bỏ Ngài và có đầu hàng

trong những lúc bị Sa-tan gài bẫy hay không.


Chorus

Con người có thể được cứu rỗi hay không

tùy thuộc vào liệu họ

có chiến thắng Sa-tan hay không;

liệu con người có thể được tự do hay không

tùy thuộc việc họ có biết

sử dụng những vũ khí này

để vượt qua xiềng xích của Sa-tan không,

để nó từ bỏ hy vọng, và cho họ được yên.


Outro

Nếu Sa-tan từ bỏ hy vọng và buông tha cho ai,

thì nghĩa là nó sẽ không bắt họ từ Đức Chúa Trời,

nó sẽ không bao giờ cáo buộc

và làm phiền họ nữa,

nó sẽ không còn tra tấn và tấn công họ nữa.

Chỉ những người như thế

mới được Đức Chúa Trời thu phục.

Đây là toàn bộ quá trình Ngài thu phục con người.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II

Trước: 755 Chỉ những ai đánh bại Sa-tan mới được cứu rỗi

Tiếp theo: 757 Lời cảnh báo của chứng ngôn của Gióp cho các thế hệ sau

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger