723 Tiêu chí cho sự vâng phục Đức Chúa Trời của con người

Verse 1

Nếu ngươi cứ luôn đòi hỏi ở Đức Chúa Trời,

thì chứng tỏ ngươi hoàn toàn không vâng lời Ngài,

mà chỉ đang cố gắng đổi chác,

chỉ lựa chọn suy nghĩ của riêng mình,

và hành động theo suy nghĩ của mình.

Đây là sự phản bội và bất tuân Đức Chúa Trời.

Đưa ra yêu cầu với Ngài là thiếu lý trí.

Nếu tin Ngài là Đức Chúa Trời,

ngươi sẽ không dám đòi hỏi Ngài.

Ngươi không đủ tư cách dù lý do là gì.


Pre-chorus

Nếu ngươi có đức tin thực sự vào Ngài

và tin Ngài là Đức Chúa Trời,

ngươi sẽ không có lựa chọn nào

ngoài thờ phượng và vâng phục.


Chorus

Khi đo lường để xem liệu mọi người có thể

vâng phục Đức Chúa Trời hay không,

thì phải xem liệu họ có muốn điều gì

quá đáng từ Ngài hay không,

và phải xem liệu họ có bất cứ,

có bất cứ động cơ ngầm nào hay không.


Verse 2

Ngày nay mọi người không chỉ có

những sự lựa chọn,

mà còn áp đặt ý muốn lên Ngài.

Họ đòi hỏi Ngài hành động

theo suy nghĩ của chính họ,

khi lẽ ra họ nên hành động theo ý Ngài.

Họ không có đức tin thực sự nơi Ngài,

nên không bao giờ được Ngài chấp thuận.

Ít đòi hỏi thì đức tin và sự vâng phục sẽ mạnh hơn,

và lý trí của ngươi sẽ bình thường.


Pre-chorus

Nếu ngươi có đức tin thực sự vào Ngài

và tin Ngài là Đức Chúa Trời,

ngươi sẽ không có lựa chọn nào

ngoài thờ phượng và vâng phục.


Chorus

Khi đo lường để xem liệu mọi người có thể

vâng phục Đức Chúa Trời hay không,

thì phải xem liệu họ có muốn điều gì

quá đáng từ Ngài hay không,

và phải xem liệu họ có bất cứ,

có bất cứ động cơ ngầm nào hay không.


Bridge

Khi ngươi có thể thực sự vâng lời,

ngươi sẽ một dạ một lòng theo Đức Chúa Trời,

dù Ngài có sử dụng ngươi hay không,

hay bất kể ngươi có địa vị thế nào,

ngươi đều có thể dâng mình cho Ngài.

Chỉ khi đó ngươi mới có được lý trí

và trở thành người thực sự vâng phục Ngài.


Chorus

Khi đo lường để xem liệu mọi người có thể

vâng phục Đức Chúa Trời hay không,

thì phải xem liệu họ có muốn điều gì

quá đáng từ Ngài hay không,

và phải xem liệu họ có bất cứ,

có bất cứ động cơ ngầm nào hay không.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều

Trước: 722 Vâng phục Đức Chúa Trời trong xác thịt để được trở nên hoàn thiện

Tiếp theo: 724 Chìa khóa để vâng phục Đức Chúa Trời là chấp nhận sự sáng mới nhất

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger