380 Những hậu quả nguy hiểm của việc phản bội Đức Chúa Trời

1 Tất cả những linh hồn đã bị Sa-tan làm bại hoại đều bị bắt làm nô lệ dưới quyền của Sa-tan. Chỉ những ai tin Đấng Christ mới được tách riêng ra, được cứu rỗi khỏi trại của Sa-tan, và được đưa vào vương quốc ngày nay. Những người này không còn sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan nữa. Mặc dù vậy, bản tính của con người vẫn còn ăn sâu trong xác thịt của họ. Cho dù linh hồn các ngươi đã được cứu rỗi, nhưng bản tính của các ngươi vẫn còn y như cũ, và khả năng các ngươi sẽ phản bội Ta vẫn ở mức một trăm phần trăm. Đó là lý do tại sao công tác của Ta kéo dài lâu đến thế, bởi vì bản tính của các ngươi thì khó uốn nắn.

2 Giờ đây tất cả các ngươi đang trải qua gian khổ hết mức khi thực hiện bổn phận của các ngươi, nhưng một thực tế không thể phủ nhận là: mỗi người trong các ngươi đều có khả năng phản bội Ta và quay trở về dưới quyền của Sa-tan, về trại của nó, và trở lại với đời sống cũ của các ngươi. Khi đó các ngươi không thể tỏ ra một chút nhân tính hay hình tượng giống con người như ngươi có bây giờ. Trong những trường hợp nghiêm trọng, các ngươi sẽ bị hủy diệt và hơn nữa sẽ bị diệt vong đời đời, bị trừng phạt nghiêm khắc, không bao giờ có thể đầu thai trở lại. Công tác của Ta là công tác cứu rỗi linh hồn của con người. Nếu linh hồn ngươi rơi vào tay của Sa-tan, thì thân thể ngươi sẽ không sống trong yên bình.

3 Nếu Ta bảo vệ thân thể ngươi, thì chắc chắn linh hồn ngươi sẽ được Ta chăm sóc. Nếu Ta thực sự ghét ngươi, thì thân thể và linh hồn ngươi sẽ ngay lập tức rơi vào tay của Sa-tan. Ngươi có thể tưởng tượng ra tình trạng của ngươi lúc đó không? Nếu đến một ngày những lời của Ta không còn tác dụng gì trên các ngươi, thì Ta sẽ hoặc là giao tất cả các ngươi cho Sa-tan, điều sẽ khiến các ngươi bị tra tấn đau đớn cùng cực cho đến khi cơn giận của Ta hoàn toàn tan biến, hoặc là Ta sẽ đích thân trừng phạt các ngươi, những con người vô phương cứu chữa, bởi vì lòng các ngươi phản bội Ta đã chưa bao giờ thay đổi.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2)

Trước: 379 Phản bội Đức Chúa Trời là bản tính con người

Tiếp theo: 381 Loại người nào vô phương cứu rỗi?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger