67 Giai đoạn cuối cùng của cuộc chinh phục nhằm cứu rỗi con người

Verse 1

Giai đoạn cuối cùng của việc chinh phục

là để cứu rỗi con người,

để tỏ lộ kết cục của họ,

vạch trần sự tha hóa của con người

thông qua phán xét,

qua đó giúp con người ăn năn và vươn lên,

giúp họ theo đuổi sự sống

cũng như con đường đúng đắn

của đời sống con người.

Giai đoạn cuối cùng của việc chinh phục là để

thức tỉnh tấm lòng của những con người tê liệt,

là để chỉ ra sự

phản nghịch bên trong họ thông qua sự phán xét.

Nếu con người vẫn không thể ăn năn,

vứt bỏ những bại hoại,

không thể theo đuổi

con đường đúng đắn trong đời người,

họ sẽ trở thành người không thể cứu được

và sẽ bị Sa-tan nuốt chửng.


Chorus

Ý nghĩa của việc chinh phục

của Đức Chúa Trời là

để cứu rỗi con người,

và cũng cho thấy kết cục của họ,

là tốt hay xấu, được cứu rỗi hay bị nguyền rủa,

tất cả đều sẽ được tỏ lộ trong công tác,

công tác chinh phục.


Verse 2

Thời kỳ sau rốt là lúc vạn vật

sẽ được sẽ được phân theo loại,

vạn vật sẽ được phân theo loại

qua việc chinh phục.

Đó là công tác của thời kỳ sau rốt,

là chinh phục, là phán xét tội lỗi con người.

Công tác phân loại với

con người trong toàn vũ trụ.

Từ tất cả dân tộc, vùng đất,

con người đều phải

tuân theo công tác chinh phục,

đều phải quy phục trước tòa phán xét.


Chorus

Ý nghĩa của việc chinh phục

của Đức Chúa Trời là

để cứu rỗi con người,

và cũng cho thấy kết cục của họ,

là tốt hay xấu, được cứu rỗi hay bị nguyền rủa,

tất cả đều sẽ được tỏ lộ trong công tác,

công tác chinh phục.


Verse 3

Tất cả loài thọ tạo đều sẽ phải phân theo loại.

Tất cả đều bị phán xét trước tòa phán xét.

Không ai hay vật nào có thể

thoát khỏi sự phán xét này.

Cũng không một con người

hay vật nào không bị phân theo loại.

Tất cả đều sẽ được phân theo loại

vì kết cục của vạn vật đã gần kề.

Tất cả trời và cả đất đều sẽ đến hồi kết.

Sao con người có thể thoát khỏi sự

kết thúc sự sinh tồn của mình?


Chorus

Ý nghĩa của việc chinh phục

của Đức Chúa Trời là

để cứu rỗi con người,

và cũng cho thấy kết cục của họ,

là tốt hay xấu, được cứu rỗi hay bị nguyền rủa,

tất cả đều sẽ được tỏ lộ trong công tác,

công tác chinh phục.

Ý nghĩa của việc chinh phục

của Đức Chúa Trời là

để cứu rỗi con người,

và cũng cho thấy kết cục của họ,

là tốt hay xấu, được cứu rỗi hay bị nguyền rủa,

tất cả đều sẽ được tỏ lộ trong công tác,

công tác chinh phục.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thật bên trong công tác chinh phục (1)

Trước: 66 Lẽ thật của công tác chinh phục trong thời kỳ sau rốt

Tiếp theo: 68 Mục tiêu chính trong công tác chinh phục của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger