304 Sự đến của Con người phơi bày hết thảy mọi người

1 Trước khi tiếp xúc với Đấng Christ, ngươi có thể tin rằng tâm tính của mình đã hoàn toàn được chuyển hóa, rằng ngươi là một môn đệ trung thành của Đấng Christ, rằng không ai xứng đáng nhận lãnh phúc lành của Đấng Christ hơn ngươi – và rằng, khi đã đi qua nhiều con đường, làm nhiều việc, và mang ra nhiều thành quả, ngươi chắc hẳn sẽ là một trong những người cuối cùng sẽ nhận được mão triều thiên. Ấy vậy mà có một sự thật mà ngươi có thể không biết: Tâm tính bại hoại của con người, sự phản nghịch và sự chống đối của con người bị vạch trần khi con người nhìn thấy Đấng Christ, và sự phản nghịch và chống đối bị vạch trần vào lúc này sẽ bị vạch trần trọn vẹn và toàn diện hơn bất kỳ lúc nào khác.

2 Đó là vì Đấng Christ là Con người – một Con người sở hữu nhân tính bình thường – mà con người không tôn vinh cũng không tôn trọng Ngài. Chính vì Đức Chúa Trời sống trong xác thịt mà sự phản nghịch của con người mới bị mang ra ánh sáng một cách triệt để và chi tiết rõ ràng đến vậy. Do đó Ta bảo rằng sự đến của Đấng Christ đã lật tẩy được mọi sự phản nghịch của nhân loại và đã vạch trần bản tính của nhân loại. Điều này được gọi là “điệu hổ ly sơn” và “dụ sói ra khỏi hang”. Ngươi có dám nói rằng ngươi trung thành với Đức Chúa Trời không? Ngươi có dám nói rằng ngươi thể hiện sự vâng phục tuyệt đối với Đức Chúa Trời không? Ngươi có dám nói rằng ngươi không phản nghịch không?

3 Một khi ngươi thật sự sống với Đấng Christ, sự tự nên công chính và tính tự cao tự đại của ngươi sẽ bị vạch trần thông qua lời nói và việc làm của ngươi, từng chút một, và những ham muốn quá mức của ngươi, tư duy bất tuân và sự bất mãn của ngươi cũng sẽ bị lộ ra một cách tự nhiên. Cuối cùng, sự kiêu ngạo của ngươi sẽ trở nên lớn hơn bao giờ hết, cho đến khi ngươi xung đột với Đấng Christ như thể nước với lửa, và khi đó bản tính của ngươi sẽ bị vạch trần hoàn toàn. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, ngươi vẫn không chịu công nhận sự phản nghịch của mình, mà thay vào đó tin rằng một Đấng Christ như thế này không dễ để con người chấp nhận, rằng Ngài cũng quá đòi hỏi ở con người, và rằng ngươi sẽ hoàn toàn quy phục nếu Ngài là một Đấng Christ tử tế hơn.

4 Các ngươi tin rằng sự phản nghịch của các ngươi là chính đáng, rằng các ngươi chỉ phản nghịch Ngài khi Ngài đẩy các ngươi đi xa quá. Ngươi chẳng lần nào suy xét rằng mình không coi Đấng Christ là Đức Chúa Trời, rằng ngươi thiếu ý định vâng phục Ngài. Thay vào đó, ngươi ngoan cố khăng khăng rằng Đấng Christ hoạt động theo những ý muốn của ngươi, và ngay khi Ngài làm một việc trái với suy nghĩ của ngươi, ngươi tin rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời mà là con người. Chẳng phải có nhiều người trong các ngươi đã đấu tranh với Ngài theo cách này sao? Rốt cuộc, các ngươi đang tin vào ai? Và các ngươi tìm kiếm theo cách nào?

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là những kẻ chống đối của Đức Chúa Trời

Trước: 303 Ngươi có đức tin thật nơi Đấng Christ không?

Tiếp theo: 305 Ngươi không xứng đáng tiếp xúc với Đức Chúa Trời với ý thức như thế

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger