801 Con người chỉ có thể bắt đầu yêu kính Đức Chúa Trời bằng cách biết Ngài

Verse 1

Biết Đức Chúa Trời là điều cần phải đạt được

khi Ngài kết thúc công tác;

đây là yêu cầu cuối cùng

Ngài đưa ra cho nhân loại.

Lý do tại sao Đức Chúa Trời

làm như vậy cũng là vì

lời chứng cuối cùng của Ngài.

Đức Chúa Trời thực hiện công tác này

là để cuối cùng con người có thể hướng về Ngài.


Pre-chorus 1

Chỉ có biết Đức Chúa Trời, con người mới có thể

có đức tin thực sự cũng như

thực sự tôn kính, vâng phục Ngài.

Những ai không biết Đức Chúa Trời

sẽ không bao giờ

thực sự vâng phục và tôn kính Đức Chúa Trời.


Chorus

Con người chỉ có thể yêu mến Ngài

bằng cách biết Ngài.

Và dù họ tìm kiếm ra sao

hay cố đạt được điều gì,

thì họ cũng phải có thể đạt được

hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Chỉ bằng cách này con người mới có thể

làm hài lòng của Đức Chúa Trời.


Verse 2

Biết về Đức Chúa Trời

bao gồm biết tâm tính của Ngài,

hiểu được ý muốn của Ngài

cũng như biết Ngài là gì.

Tuy nhiên, dù người ta biết đến khía cạnh nào,

họ cũng phải trả giá,

họ phải có ý chí để vâng phục,

nếu không sẽ không thể theo đến cùng được.


Pre-chorus 2

Công tác của Đức Chúa Trời quá mâu thuẫn

với các quan niệm của con người.

Thật khó để con người biết Ngài là gì,

mọi điều Ngài làm và Ngài phán.

Nếu con người muốn đi theo Đức Chúa Trời

nhưng lại không sẵn sàng vâng phục Ngài,

thì họ sẽ không đạt được gì, không được gì.


Chorus

Con người chỉ có thể yêu mến Ngài

bằng cách biết Ngài.

Và dù họ tìm kiếm ra sao

hay cố đạt được điều gì,

thì họ cũng phải có thể đạt được

hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Chỉ bằng cách này con người mới có thể

làm hài lòng của Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời

Trước: 800 Chỉ khi biết Đức Chúa Trời mới có thể kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác

Tiếp theo: 802 Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể có được Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ba điều răn

Là một người tin vào Đức Chúa Trời, ngươi nên trung thành với không ai khác ngoài Ngài trong mọi việc, và có thể tuân theo ý muốn của Ngài...

Chương 5

Non sông thay đổi, nước chảy theo dòng, sự sống con người không thể kéo dài được như đất và trời. Duy chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng là vĩnh...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger