700 Thay đổi tâm tính chủ yếu là thay đổi bản tính

1 Sự chuyển hóa trong tâm tính chủ yếu nói đến sự chuyển hóa bản tính của một người. Những điều thuộc về bản tính của một người không thể được nhìn từ những hành vi bên ngoài; chúng liên hệ trực tiếp với giá trị và tầm quan trọng của sự hiện hữu của họ. Nghĩa là, chúng trực tiếp liên quan đến cách nhìn của một người về sự sống và những giá trị của họ, những thứ trong sâu thẳm tâm hồn họ và thực chất của họ.

2 Nếu một người không thể chấp nhận lẽ thật, họ sẽ không trải qua sự chuyển hóa ở những phương diện này. Chỉ bằng cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, hoàn toàn bước vào lẽ thật, thay đổi những giá trị và cách nhìn của mình về sự tồn tại và sự sống, làm cho những quan điểm của mình phù hợp với quan điểm của Đức Chúa Trời, và trở nên có khả năng hoàn toàn quy phục và hiến dâng cho Đức Chúa Trời, thì tâm tính của họ mới có thể nói là đã chuyển hóa.

3 Bất kể mọi người, các sự vật hoặc sự việc xung quanh ngươi có thể thay đổi như thế nào và bất kể thế giới có thể bị đảo lộn ra sao, nếu lẽ thật đang hướng dẫn ngươi từ bên trong, nếu lẽ thật đã bén rễ trong ngươi và lời Đức Chúa Trời dẫn dắt cuộc sống, sở thích, sự trải nghiệm và sự tồn tại của ngươi, thì tại thời điểm đó ngươi đã thực sự được chuyển hóa rồi.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Những điều cần biết về việc chuyển hóa tâm tính

Trước: 699 Dâng của lễ quý giá nhất cho Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 701 Những sự thay đổi trong tâm tính là gì?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger