540 Gạt bỏ ảnh hưởng của bóng tối thì mới được Đức Chúa Trời khen ngợi

Intro

Ảnh hưởng của bóng tối là sự

làm bại hoại, trói buộc,

lừa dối cũng như kiểm soát,

kiểm soát nhân loại của Sa-tan.

Ảnh hưởng của Sa-tan là thứ

có bầu không khí chết chóc.

Tất cả những ai sống dưới quyền nó

sẽ bị diệt vong.


Verse 1

Khi đã thành tâm cầu nguyện với Đức Chúa Trời,

ngươi hướng lòng của mình hoàn toàn đến Ngài.

Ngươi được Thần của Ngài cảm thúc,

sẵn lòng dâng trọn mình cho Ngài.

Và đó chính là khi ngươi thoát khỏi

ảnh hưởng của bóng tối.

Nếu mọi thứ mà con người làm đều đẹp lòng Ngài

và đều phù hợp với

những yêu cầu của Ngài dành cho họ,

thì khi ấy họ sống trong lời của Ngài,

dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài.


Chorus

Nếu muốn được Đức Chúa Trời khen ngợi,

ngươi phải thoát khỏi

ảnh hưởng bóng tối của, của Sa-tan,

mở lòng với Ngài và hướng lòng về Ngài,

hoàn toàn hướng lòng ngươi về Ngài.


Verse 2

Nếu con người không thực hành lời Đức Chúa Trời,

luôn luôn lừa gạt Ngài và chỉ hành động cho có lệ,

thì họ đang chịu ảnh hưởng của bóng tối,

thì họ đang chịu ảnh hưởng của bóng tối.

Những ai không tin Đức Chúa Trời

hoặc chưa được Ngài cứu rỗi

đều đang sống dưới quyền Sa-tan

và đang chịu ảnh hưởng của bóng tối.

Không phải ai tin Ngài

cũng đều có thể sống trong sự sáng,

vì họ có thể không sống trong lời Ngài

cũng như không vâng phục Ngài.


Chorus

Nếu muốn được Đức Chúa Trời khen ngợi,

ngươi phải thoát khỏi

ảnh hưởng bóng tối của, của Sa-tan,

mở lòng với Ngài và hướng lòng về Ngài,

hoàn toàn hướng lòng ngươi về Ngài.


Outro

Ngươi đã hướng lòng về Ngài chưa?

Việc ngươi làm được Ngài khen ngợi chưa?

Chúng có phải là điều Ngài yêu cầu

và phù hợp với lẽ thật không?

Hãy luôn xem xét bản thân ngươi,

chăm chú đọc lời Đức Chúa Trời,

trải lòng của ngươi trước Ngài,

yêu kính Ngài bằng lòng chân thành.

Hãy dâng mình cho Đức Chúa Trời

bằng sự trung thành.

Những người như thế sẽ được Ngài khen ngợi,

được Ngài khen ngợi, được Ngài khen ngợi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối, và các ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận

Trước: 539 Không thể loại bỏ sự ảnh hưởng của Sa-tan nếu không theo đuổi lẽ thật

Tiếp theo: 541 Làm theo lời Đức Chúa Trời để gạt bỏ ảnh hưởng của bóng tối

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger