728 Các ngươi có thể thật sự quy phục những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời không?

Verse 1

Các ngươi có sẵn lòng hưởng

phước lành của Đức Chúa Trời trên đất,

những phước lành giống như trên trời không?

Ngươi có trân trọng hiểu biết

về Đức Chúa Trời, vui hưởng lời Ngài,

và biết Ngài là những điều

ý nghĩa nhất của các ngươi?

Các ngươi có thể thực sự quy phục Đức Chúa Trời,

mà không nghĩ gì đến tiền đồ của mình không?

Các ngươi có thể cho phép Ngài

xử tử mình và để Ngài dẫn dắt,

như một con chiên không?

Có ai trong các ngươi làm được như thế không?

Có thể nào tất cả những người

được Ngài chấp nhận

và nhận được lời hứa của Ngài

là những người đạt được phước lành của Ngài?


Chorus

Nếu Ngài thử luyện các ngươi,

các ngươi có thực sự để Ngài sắp đặt mình,

và tìm kiếm ý định của Ngài,

thấy được lòng Ngài không?

Ngài không mong ngươi nói những lời cảm động,

không cần ngươi kể những câu chuyện thật thú vị;

Ngài chỉ yêu cầu ngươi

mang chứng ngôn tốt đẹp cho Ngài,

có thể bước vào hiện thực

một cách sâu sắc và trọn vẹn.

Nếu Ngài không phán trực tiếp,

liệu ngươi có thể từ bỏ tất cả

để Ngài sử dụng ngươi không?

Đây chẳng phải điều Ngài yêu cầu sao?

Ai có thể hiểu được ý nghĩa lời Ngài?


Verse 2

Ngài yêu cầu các ngươi

không nên lo lắng, nghi ngại,

và phải thật chủ động bước vào,

hiểu thực chất của lời Ngài.

Điều này giúp các ngươi

không hiểu sai lời Đức Chúa Trời,

cũng như không vi phạm

các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời.


Bridge

Không còn nghĩ đến tiền đồ

và hành động như đã quyết tâm

vâng lời sự sắp đặt mọi sự của Đức Chúa Trời.

Tất cả những ai trong nhà Ngài

nên cố gắng hết sức.

Cống hiến hết mình cho phần công tác

cuối cùng của Đức Chúa Trời trên đất.

Ngươi có sẵn sàng thực hành

những điều này không?

Ngài hy vọng các ngươi hiểu được

ý định của Ngài trong lời Ngài.


Chorus

Nếu Ngài thử luyện các ngươi,

các ngươi có thực sự để Ngài sắp đặt mình,

và tìm kiếm ý định của Ngài,

thấy được lòng Ngài không?

Ngài không mong ngươi nói những lời cảm động,

không cần ngươi kể những câu chuyện thật thú vị;

Ngài chỉ yêu cầu ngươi

mang chứng ngôn tốt đẹp cho Ngài,

có thể bước vào hiện thực

một cách sâu sắc và trọn vẹn.

Nếu Ngài không phán trực tiếp,

liệu ngươi có thể từ bỏ tất cả

để Ngài sử dụng ngươi không?

Đây chẳng phải điều Ngài yêu cầu sao?

Ai có thể hiểu được ý nghĩa lời Ngài?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 4

Trước: 726 Loài thọ tạo nên quy phục mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 730 Làm thế nào để quy phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger