179 Chỉ khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt thì con người mới có thể trở thành thân tín của Ngài

Verse 1

Chỉ khi Đức Chúa Trời

hạ mình đến mức độ nào đó,

nghĩa là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt

để sống giữa loài người,

đó là khi họ có thể trở thành tri kỷ của Ngài,

đó là khi họ có thể trở thành thân tín của Ngài.


Chorus

Làm sao họ có đủ tiêu chuẩn là tri kỷ của Ngài

trong khi bản thân Đức Chúa Trời vốn là Thần,

cao cả và khó có thể hiểu thấu được?

Chỉ bằng cách Ngài trở nên

xác thịt giống con người,

thì con người mới có thể hiểu ý muốn

của Ngài cũng như được Ngài thu phục.


Verse 2

Đức Chúa Trời phán dạy và

làm công tác trong xác thịt của Ngài,

sẻ chia những niềm vui và cả những nỗi buồn,

cũng như những hoạn nạn của loài người,

Ngài sống cùng một thế giới

với con người cũng như dẫn dắt, bảo vệ họ,

qua đó, làm tinh sạch họ

để họ đạt được ân phước và sự cứu rỗi của Ngài.


Chorus

Làm sao họ có đủ tiêu chuẩn là tri kỷ của Ngài

trong khi bản thân Đức Chúa Trời vốn là Thần,

cao cả và khó có thể hiểu thấu được?

Chỉ bằng cách Ngài trở nên

xác thịt giống con người,

thì con người mới có thể hiểu ý muốn của Ngài

cũng như được Ngài thu phục.


Verse 3

Qua điều này con người mới thực sự

hiểu ý muốn của Ngài,

và có thể trở thành tri kỷ của Ngài;

chỉ như vậy mới thiết thực.

Nếu Ngài vô hình,

con người không thể chạm vào,

thì sao họ có thể trở thành tri kỷ của Ngài?

Chẳng phải đây là giáo điều sao?


Chorus

Làm sao họ có đủ tiêu chuẩn là tri kỷ của Ngài

trong khi bản thân Đức Chúa Trời vốn là Thần,

cao cả và khó có thể hiểu thấu được?

Chỉ bằng cách Ngài trở nên

xác thịt giống con người,

thì con người mới có thể hiểu ý muốn

của Ngài cũng như được Ngài thu phục.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời

Trước: 178 Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác cốt yếu nhất là cứu rỗi nhân loại

Tiếp theo: 180 Đức Chúa Trời thực tế xuất hiện giữa nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger