Bài nói ngắn về “Vương quốc Một Nghìn năm đã đến”

Các ngươi nghĩ gì về khải tượng của Vương quốc Một Nghìn năm? Một số người nghĩ về điều đó rất nhiều, và họ nói rằng: “Vương quốc Một Nghìn năm sẽ kéo dài một nghìn năm trên đất, vậy nếu các thành viên lớn tuổi của hội thánh không kết hôn, họ có cần phải kết hôn không? Gia đình tôi không có tiền, tôi có nên bắt đầu kiếm tiền không? …” Vương quốc Một Nghìn năm là gì? Các ngươi có biết không? Mọi người đều mù mờ và phải chịu một thử thách to lớn. Trên thực tế, Vương quốc Một Nghìn năm vẫn chưa đến một cách chính thức. Trong giai đoạn làm cho con người hoàn thiện, Vương quốc Một Nghìn năm chỉ là một thứ còn non trẻ; vào thời điểm của Vương quốc Một Nghìn năm mà Đức Chúa Trời nói đến, con người lúc đấy đã được làm cho hoàn thiện. Trước đây, người ta nói rằng mọi người sẽ giống như các thánh đồ và đứng vững vàng trong vùng đất của Si-ni. Chỉ khi con người được trở nên hoàn thiện – khi họ trở nên các thánh đồ được Đức Chúa Trời nói đến – thì lúc ấy Vương quốc Một Nghìn năm đã đến. Khi Đức Chúa Trời làm cho con người hoàn thiện, Ngài làm cho họ thanh sạch, và họ càng tinh sạch bao nhiêu thì họ càng được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện bấy nhiêu. Khi sự ô uế, dấy loạn, chống đối và những thứ của xác thịt bên trong ngươi bị trục xuất, khi ngươi đã được làm cho tinh sạch, thì ngươi sẽ được Đức Chúa Trời yêu mến (nói cách khác, ngươi sẽ là một thánh đồ); khi ngươi được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện và trở nên một thánh đồ, ngươi sẽ ở trong Vương quốc Một Nghìn năm. Bây giờ là Thời đại Vương quốc. Trong Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm, mọi người sẽ dựa vào lời Đức Chúa Trời để sống, tất cả các quốc gia sẽ thuộc về danh Đức Chúa Trời, và tất cả sẽ đến để đọc lời Đức Chúa Trời. Lúc đó, một số người sẽ gọi bằng điện thoại, một số người sẽ fax… họ sẽ sử dụng mọi phương tiện để tiếp cận lời Đức Chúa Trời, và các ngươi cũng sẽ chịu sự kiểm soát của những lời của Đức Chúa Trời. Tất cả điều này là những gì sẽ xảy ra sau khi mọi người được trở nên hoàn thiện. Ngày nay, mọi người được làm cho hoàn thiện, được tinh luyện, được khai sáng và được hướng dẫn thông qua lời; đây là Thời đại Vương quốc, nó là giai đoạn con người được làm cho hoàn thiện và nó không có liên quan đến Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm. Trong Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm, mọi người đã được làm cho hoàn thiện và những tâm tính bại hoại bên trong họ đã được làm cho tinh sạch. Vào thời điểm đó, những lời Đức Chúa Trời phán sẽ hướng dẫn mọi người từng bước một, và mặc khải tất cả những lẽ mầu nhiệm về công tác của Đức Chúa Trời từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, và những lời của Ngài sẽ cho mọi người biết về những hành động của Đức Chúa Trời trong mọi thời đại và mỗi ngày, cách Ngài hướng dẫn mọi người bên trong, công tác Ngài làm trong cõi thuộc linh, và sẽ cho họ biết về những động lực của cõi thuộc linh. Chỉ khi đó nó mới thực sự trở thành Thời đại của Lời; giờ đây nó chỉ đơn thuần ở trong một trạng thái non trẻ mà thôi. Nếu mọi người không được làm cho hoàn thiện và được làm cho tinh sạch thì họ sẽ không có cách nào sống được một nghìn năm trên đất, và xác thịt của họ chắc chắn sẽ hư nát; nếu mọi người được làm cho tinh sạch bên trong, và họ không còn thuộc về Sa-tan và xác thịt nữa, thì họ sẽ vẫn còn sống trên đất. Trong giai đoạn này, ngươi vẫn còn mù mờ, và mọi thứ các ngươi trải nghiệm là việc yêu mến Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài mỗi ngày các ngươi sống trên đất.

“Vương quốc Một Nghìn năm đã đến” là một lời tiên tri, nó tương tự như lời tiên báo của một nhà tiên tri, trong đó Đức Chúa Trời tiên tri về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Những lời Đức Chúa Trời phán trong tương lai và những lời Ngài phán hôm nay không giống nhau: Những lời của tương lai sẽ dẫn dắt thời đại, trong khi những lời Ngài phán hôm nay làm cho mọi người hoàn thiện, tinh luyện họ và xử lý họ. Thời đại của Lời trong tương lai khác với Thời đại của Lời ngày nay. Ngày nay, tất cả những lời được phán bởi Đức Chúa Trời – bất kể Ngài phán bằng phương tiện nào – đều nhằm để làm cho con người hoàn thiện, để làm tinh sạch những thứ ô uế bên trong họ, khiến họ thánh khiết và khiến họ công chính trước Đức Chúa Trời. Những lời được phán ngày nay, và những lời được phán trong tương lai, là hai điều riêng biệt. Những lời được phán trong Thời đại Vương quốc là để khiến mọi người bước vào mọi sự rèn tập, để đưa mọi người đi đúng hướng trong mọi sự, để tống khứ mọi thứ ô uế trong họ. Đó là những gì Đức Chúa Trời làm trong thời đại này. Ngài tạo ra một nền tảng của lời Ngài trong mỗi người, Ngài biến lời của Ngài thành sự sống của mỗi người, và Ngài dùng lời của Ngài để liên tục khai sáng và hướng dẫn họ bên trong. Và khi họ không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời thì lời Đức Chúa Trời sẽ ở trong họ để quở trách và sửa dạy họ. Những lời của hôm nay phải trở thành sự sống của con người; chúng trực tiếp cung cấp mọi thứ mà con người cần, mọi thứ mà ngươi còn thiếu bên trong đều được cung cấp bởi lời của Đức Chúa Trời, và tất cả những ai chấp nhận lời Đức Chúa Trời đều được khai sáng bằng cách ăn uống lời của Ngài. Những lời được Đức Chúa Trời phán trong tương lai hướng dẫn mọi người của toàn vũ trụ; ngày nay, những lời này chỉ được phán tại Trung Quốc, và chúng không đại diện cho những lời được phán trên khắp toàn vũ trụ. Đức Chúa Trời sẽ chỉ phán với toàn vũ trụ khi Vương quốc Một Nghìn năm đến. Hãy biết rằng tất cả những lời Đức Chúa Trời phán hôm nay đều là để làm cho mọi người hoàn thiện; những lời Đức Chúa Trời phán trong giai đoạn này là nhằm cung cấp cho nhu cầu của mọi người, chứ không phải nhằm cho phép ngươi biết những lẽ mầu nhiệm hoặc nhìn thấy những phép lạ của Đức Chúa Trời. Việc Ngài phán thông qua nhiều phương tiện là nhằm cung cấp cho nhu cầu của mọi người. Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm vẫn chưa đến – Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm được nói đến là ngày vinh quang của Đức Chúa Trời. Sau khi công tác của Jêsus tại Giu-đê đã hoàn tất, Đức Chúa Trời đã chuyển công tác của Ngài đến Trung Quốc đại lục và tạo ra một kế hoạch khác. Ngài thực hiện một phần công tác khác của Ngài trong các ngươi, Ngài thực hiện công tác làm cho mọi người hoàn thiện bằng lời, và Ngài dùng lời để khiến mọi người phải chịu nhiều đau khổ cũng như nhận được nhiều ân điển của Đức Chúa Trời. Giai đoạn công tác này sẽ tạo ra một nhóm người đắc thắng, và sau khi Ngài đã tạo ra nhóm người đắc thắng này, họ sẽ có thể chứng thực cho những việc làm của Ngài, họ sẽ có thể sống trọn vẹn với hiện thực, và họ sẽ thực sự làm hài lòng Ngài và trung thành với Ngài cho đến chết, và theo cách này Đức Chúa Trời sẽ đạt được vinh hiển. Khi Đức Chúa Trời đạt được vinh hiển – nghĩa là khi Ngài làm cho nhóm người này hoàn thiện – đó sẽ là Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm.

Jêsus đã ở trần gian ba mươi ba năm rưỡi, Ngài đã đến để thực hiện công tác chịu đóng đinh trên thập tự giá, và thông qua việc chịu đóng đinh trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã đạt được một phần vinh quang của Ngài. Khi Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, Ngài đã có thể khiêm nhường và ẩn giấu, và đã có thể chịu đựng đau khổ cùng cực. Mặc dù Ngài chính là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn chịu đựng mọi sự sỉ nhục và mọi lời mắng nhiếc, và Ngài đã chịu đựng nỗi đau to lớn qua việc bị đóng đinh trên thập tự giá để hoàn tất công tác cứu chuộc. Sau khi giai đoạn công tác này đã khép lại, mặc dù mọi người thấy rằng Đức Chúa Trời đã đạt được vinh quang to lớn, nhưng đây không phải là toàn bộ vinh quang của Ngài; nó chỉ là một phần trong vinh quang của Ngài, là điều mà Ngài đã đạt được từ Jêsus. Mặc dù Jêsus đã có thể chịu đựng mọi khó khăn, đã khiêm nhường và ẩn giấu, chịu đóng đinh trên thập tự giá vì Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời chỉ đạt được một phần vinh quang của Ngài, và vinh quang của Ngài đã đạt được tại Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời vẫn còn có một phần vinh quang khác: đến trần gian để hành động một cách thực tế và làm cho một nhóm người hoàn thiện. Trong giai đoạn công tác của Jêsus, Ngài đã làm một số việc siêu nhiên, nhưng giai đoạn công tác đó hoàn toàn không phải chỉ để thực hiện các dấu kỳ phép lạ. Nó chủ yếu là để cho thấy rằng Jêsus có thể chịu khổ và chịu đóng đinh trên thập tự giá vì Đức Chúa Trời, rằng Jêsus có thể chịu nỗi đau cùng cực vì Ngài yêu mến Đức Chúa Trời và mặc dù Đức Chúa Trời đã bỏ rơi Ngài, nhưng Ngài vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì ý muốn của Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Trời đã hoàn tất công tác của Ngài tại Y-sơ-ra-ên và Jêsus đã chịu đóng đinh trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã đạt được vinh hiển, và Ngài đã làm chứng trước Sa-tan. Các ngươi không biết và cũng chưa thấy Đức Chúa Trời trở nên xác thịt tại Trung Quốc như thế nào, vậy làm thế nào các ngươi có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã đạt được vinh hiển? Khi Đức Chúa Trời thực hiện nhiều công tác chinh phục trong các ngươi và các ngươi đứng vững vàng, thì giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời đã thành công, và đây là một phần vinh quang của Đức Chúa Trời. Các ngươi chỉ nhìn thấy điều này, và các ngươi vẫn chưa được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, vẫn chưa trao trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời. Các ngươi vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấy được vinh quang này; các ngươi chỉ thấy rằng Đức Chúa Trời đã chinh phục lòng của các ngươi, rằng các ngươi không bao giờ có thể rời bỏ Ngài, và sẽ theo Đức Chúa Trời cho đến tận cùng và lòng các ngươi sẽ không thay đổi, và rằng đây là vinh quang của Đức Chúa Trời. Các ngươi thấy vinh quang của Đức Chúa Trời qua điều gì? Qua những ảnh hưởng của công tác Ngài trong con người. Mọi người thấy rằng Đức Chúa Trời rất đáng mến, họ có Đức Chúa Trời trong lòng và không muốn rời xa Ngài, và đây là vinh quang của Đức Chúa Trời. Khi sức mạnh của các anh chị em trong hội thánh nổi lên, và họ có thể yêu mến Đức Chúa Trời từ trong lòng mình, nhìn thấy sức mạnh tối thượng của công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời, sức mạnh vô song của lời Ngài, khi họ thấy rằng những lời của Ngài mang thẩm quyền và rằng Ngài có thể bắt tay vào công tác của Ngài tại thị trấn ma quỷ của Trung Quốc đại lục, khi mọi người mặc dù yếu đuối, nhưng lòng họ cúi lạy trước Đức Chúa Trời và họ sẵn sàng chấp nhận lời của Đức Chúa Trời, và khi họ mặc dù yếu đuối và không xứng đáng, nhưng họ có thể thấy rằng lời Đức Chúa Trời thật đáng yêu, và thật xứng đáng với sự yêu mến của họ, thì đây là vinh quang của Đức Chúa Trời. Khi đến ngày mà mọi người được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, có thể đầu hàng trước Ngài, có thể hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Trời, và giao phó tiền đồ và số phận của họ trong tay Đức Chúa Trời, thì phần thứ hai của vinh quang Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn đạt được. Điều đó có nghĩa là, khi công tác của Đức Chúa Trời thực tế đã được hoàn tất một cách trọn vẹn thì công tác của Ngài tại Trung Quốc đại lục sẽ kết thúc. Nói cách khác, khi những người được Đức Chúa Trời định trước và chọn lựa đã được làm cho hoàn thiện thì Đức Chúa Trời cũng đã đạt được vinh hiển. Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài đã mang phần thứ hai của vinh quang Ngài đến phương Đông, tuy nhiên điều này là vô hình đối với mắt thường. Đức Chúa Trời đã mang công tác của Ngài đến phương Đông: Ngài đã đến phương Đông, và đây là vinh quang của Đức Chúa Trời. Ngày nay, mặc dù công tác của Ngài vẫn chưa được hoàn tất, nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã quyết định hành động nên nó chắc chắn sẽ được thành toàn. Đức Chúa Trời đã quyết định Ngài sẽ hoàn tất công tác này tại Trung Quốc, và Ngài đã quyết tâm làm cho các ngươi trọn vẹn. Như thế, Ngài không cho ngươi lối thoát – Ngài đã chinh phục lòng của ngươi, và ngươi phải tiếp tục cho dù ngươi có muốn hay không, và khi ngươi được Đức Chúa Trời thu phục thì Đức Chúa Trời đạt được vinh hiển. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn chưa đạt được sự vinh hiển toàn vẹn, bởi vì các ngươi vẫn chưa được làm cho hoàn thiện. Mặc dù lòng của các ngươi đã trở lại với Đức Chúa Trời, nhưng vẫn còn nhiều sự yếu đuối trong xác thịt của các ngươi, các ngươi không có khả năng làm hài lòng Đức Chúa Trời, các ngươi không thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và các ngươi vẫn sở hữu những điều tiêu cực mà các ngươi phải tự giải thoát khỏi chúng cũng như các ngươi phải trải qua nhiều thử luyện và sự tinh luyện. Chỉ bằng cách đó thì những tâm tính sống của các ngươi mới thay đổi và các ngươi mới có thể được Đức Chúa Trời thu phục.

Trước: Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời

Tiếp theo: Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger