758 Phúc thay những ai yêu kính Đức Chúa Trời

Verse 1

Nếu yêu Đức Chúa Trời,

ngươi có thể chứng thực về Ngài;

khi đó ngươi mới là chứng nhân của Ngài;

chỉ khi đó ngươi mới được Ngài ban phước,

nhận được những lời hứa của Ngài.


Verse 2

Người thân tín của Ngài

là người yêu kính Ngài,

được Ngài yêu mến

và được hưởng phước lành cùng Ngài.

Chỉ những con người này

mới được sống đời đời

dưới sự chăm sóc, bảo vệ của Ngài.


Chorus

Những người yêu mến Ngài có thể

tự do đi khắp thế gian;

những ai chứng thực về Đức Chúa Trời

có thể du hành khắp vũ trụ.

Những người này được Ngài yêu mến,

được ban phước lành bởi Ngài,

họ sẽ sống trong sự sáng của Ngài,

trong sự sáng của Ngài muôn đời.


Verse 3

Ai thực sự yêu kính Đức Chúa Trời

thì cống hiến cho công tác của Ngài

và làm chứng về Ngài.

Họ có thể đi khắp nơi trên đất

không bị ngăn trở,

nắm quyền lực trên đất,

cai trị dân sự của Ngài.


Chorus

Những người yêu mến Ngài có thể

tự do đi khắp thế gian;

những ai chứng thực về Đức Chúa Trời

có thể du hành khắp vũ trụ.

Những người này được Ngài yêu mến,

được ban phước lành bởi Ngài,

họ sẽ sống trong sự sáng của Ngài,

trong sự sáng của Ngài muôn đời.


Bridge

Từ khắp thế giới, những người này tụ họp lại.

Họ dùng ngôn ngữ khác nhau,

có những màu da khác nhau,

nhưng sự tồn tại của họ chung một ý nghĩa.

Họ có lòng yêu kính Đức Chúa Trời,

tất cả đều mang một chứng ngôn về Ngài,

có chung một quyết tâm

và chung một ước nguyện.


Chorus

Những người yêu mến Ngài có thể

tự do đi khắp thế gian;

những ai chứng thực về Đức Chúa Trời

có thể du hành khắp vũ trụ.

Những người này được Ngài yêu mến,

được ban phước lành bởi Ngài,

họ sẽ sống trong sự sáng của Ngài,

trong sự sáng của Ngài muôn đời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài

Trước: 757 Lời cảnh báo của chứng ngôn của Gióp cho các thế hệ sau

Tiếp theo: 759 Ngươi nên tìm kiếm để có tình yêu thật với Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger