942 Đức Chúa Trời đầy thương xót và vô cùng thịnh nộ

Intro

Lòng nhân từ và khoan dung

của Đức Chúa Trời quả thật có hiện hữu.

Nhưng sự thánh khiết, công chính khi xả thịnh nộ

của Ngài cho con người thấy Ngài

sẽ không cho phép bất kỳ sự xúc phạm nào.


Verse 1

Khi con người tuân theo lệnh Ngài,

làm như Ngài yêu cầu,

thì Ngài đầy lòng thương xót với con người.

Khi con người đầy sự bại hoại và căm hận Ngài,

Đức Chúa Trời vô cùng giận dữ.

Cơn thịnh nộ của Ngài

sẽ kéo dài đến khi Ngài không

còn thấy sự chống đối và việc ác của con người,

cho đến khi chúng không còn trước mắt Ngài nữa.

Chỉ khi đó cơn giận của Ngài mới biến mất.


Chorus

Ngài khoan dung và thương xót những điều

tốt lành, đẹp đẽ cũng như tử tế;

Ngài không ngừng trút cơn thịnh nộ lên

những thứ tà ác, tội lỗi và xấu xa.

Đây là hai phương diện chính trong

tâm tính Đức Chúa Trời luôn được tỏ lộ:

đầy lòng thương xót và vô cùng thịnh nộ.


Verse 2

Dù cho người đó là ai, nếu như lòng họ xa cách,

quay lưng với Đức Chúa Trời,

không bao giờ trở lại,

bất kể họ muốn thờ phượng,

vâng lời Đức Chúa Trời

trong thân thể hay suy nghĩ thế nào,

nhưng ngay khi lòng họ quay lưng lại với Ngài,

Ngài sẽ trút cơn thịnh nộ.

Ngài sẽ giải phóng cơn giận khủng khiếp nhất

sau khi cho con người vô số cơ hội.


Bridge

Khi đã trút ra thì không thể rút lại;

Ngài sẽ không bao giờ

thương xót những người đó nữa.

Đây là một phương diện

trong tâm tính Đức Chúa Trời:

sẽ không dung thứ cho sự xúc phạm.


Chorus

Ngài khoan dung và thương xót những điều

tốt lành, đẹp đẽ cũng như tử tế;

Ngài không ngừng trút cơn thịnh nộ lên

những thứ tà ác, tội lỗi và xấu xa.

Đây là hai phương diện chính trong

tâm tính Đức Chúa Trời luôn được tỏ lộ:

đầy lòng thương xót và vô cùng thịnh nộ,

vô cùng thịnh nộ.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II

Trước: 941 Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời là độc nhất

Tiếp theo: 943 Tâm tính Đức Chúa Trời là nhân từ và yêu thương, và quan trọng hơn là oai nghi và công chính

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger