1001 Những lời phán của Đức Chúa Trời là sự cổ vũ tốt nhất đối với con người

1 Ngày nay, công tác Ta thực hiện trong các ngươi là để dẫn dắt các ngươi vào một đời sống nhân tính bình thường; đó là công tác mở ra một thời đại mới và dẫn dắt nhân loại vào đời sống trong thời đại mới. Từng bước một, công tác này được thực hiện và phát triển giữa các ngươi một cách trực tiếp: Ta dạy dỗ các ngươi một cách trực diện; Ta cầm tay chỉ việc; Ta nói cho các ngươi biết bất kỳ điều gì các ngươi không hiểu, ban cho các ngươi bất kỳ điều gì các ngươi thiếu. Có thể nói rằng, đối với các ngươi, tất cả công tác này là sự cung cấp cho đời sống của các ngươi, cũng là sự dẫn dắt các ngươi vào một đời sống nhân tính bình thường; đặc biệt là để cung cấp sự nuôi dưỡng cho đời sống của nhóm người này trong những ngày sau rốt.

2 Công tác mà Ta thực hiện giữa các ngươi giờ đây là sự nuôi dưỡng các ngươi cho ngày nay và sự cứu rỗi các ngươi sắp đến, nhưng trong một vài năm ngắn ngủi này, Ta sẽ cho các ngươi biết mọi lẽ thật, toàn bộ con đường sự sống, và thậm chí công tác của tương lai; điều này sẽ đủ để các ngươi có thể trải nghiệm mọi thứ một cách bình thường trong tương lai. Chỉ có tất cả những lời của Ta đã được Ta phó thác cho các ngươi. Ta không đưa ra sự khuyến giục nào khác; ngày hôm nay, tất cả những lời Ta phán với các ngươi là lời khuyến giục của Ta dành cho các ngươi, bởi vì ngày nay các ngươi không có trải nghiệm về nhiều việc trong những lời Ta phán, và không hiểu được ý nghĩa nội tại của chúng. Những lời này là những khải tượng ngày nay của các ngươi, và chúng là những gì mà các ngươi sẽ phụ thuộc vào trong tương lai; chúng là sự nuôi dưỡng cho đời sống ngày nay và là một sự khuyến giục cho tương lai, và không sự khuyến giục nào có thể tốt hơn thế.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thực hành (7)

Trước: 1000 Thời điểm chia tay

Tiếp theo: 1002 Khi Đức Chúa Trời trở về Si-ôn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger