484 Đức tin thật nơi Đức Chúa Trời là thực hành và trải nghiệm lời Ngài

Verse 1

Chỉ trong trải nghiệm thực tế về những lời của Đức Chúa Trời

con người mới được cung cấp lẽ thật và sự sống.

Chỉ ở nơi đây con người mới có thể bắt đầu hiểu được

ý nghĩa của nhân tính bình thường.

Chỉ ở nơi đây họ mới có thể biết đến cuộc sống ý nghĩa,

biết một loài thọ tạo đích thực nghĩa là gì,

vâng lời Ngài thực sự là sao, nên quan tâm Ngài thế nào,

cách để thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo

và sở hữu hình tượng giống như một con người thực sự.

Verse 2

Chỉ khi trải nghiệm thực tế lời của Ngài con người mới hiểu được

ý nghĩa của đức tin và thờ phượng đích thực.

Chỉ ở đây họ mới biết ai là Đấng Cai Trị,

Đấng Cai Trị trời và đất, và muôn vật.

Chỉ ở đây con người mới có thể hiểu những phương tiện mà,

mà Chủ của muôn loài cai trị mọi thứ,

dẫn dắt cũng như cung cấp cho mọi loài thọ tạo của Ngài.

Chỉ ở đây con người mới thấy cách Ngài tồn tại

cách Ngài hiển hiện hay làm việc như thế nào.

Bridge

Không có trải nghiệm thực tế về lời Đức Chúa Trời,

con người không hiểu được lời Ngài và lẽ thật.

Verse 3

Người như vậy chỉ là một cái xác sống, một chiếc vỏ hoàn hảo,

hiểu biết về Đấng Tạo Hóa chẳng liên quan đến họ.

Trong mắt Đức Chúa Trời, người như thế chưa bao giờ tin vào Ngài,

một người như vậy cũng chưa bao giờ đi theo Ngài.

Ngài không công nhận họ là người đi theo hay tin Ngài,

càng không phải là một loài thọ tạo đích thực của Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 483 Đi theo con đường của Đức Chúa Trời trong mọi việc lớn nhỏ

Tiếp theo: 485 Trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời là điều không thể tách khỏi lời Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 18

Toàn bộ lời Đức Chúa Trời chứa đựng một phần tâm tính Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời không thể được bày tỏ hoàn toàn bằng lời, điều này...

Chương 1

Đúng như Đức Chúa Trời đã phán: “Không ai có thể nắm bắt được nguồn gốc của lời Ta, và họ cũng không biết mục đích của Ta khi phán những...

Chương 20

Đức Chúa Trời đã tạo ra toàn thể nhân loại, và đã dẫn dắt toàn thể nhân loại cho đến ngày nay. Do đó, Đức Chúa Trời biết tất cả những gì...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger