821 Làm thế nào để làm chứng cho Đức Chúa Trời trong đức tin của mình

Verse 1

Sau khi ngươi thấy tất cả

công tác của Đức Chúa Trời,

tận mắt thấy, tự mình trải nghiệm công tác ấy,

sẽ thật đáng tiếc nếu ngươi đi đến tận cùng

nhưng lại không thể thực hiện

phận sự được giao.

Trong tương lai khi mà phúc âm được lan truyền,

ngươi nên có thể sẻ chia hiểu biết của mình,

chứng thực cho những gì

ngươi thu được trong lòng,

cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể.


Pre-chorus

Đây là điều ngươi nên đạt được,

như một loài thọ tạo của Ngài.


Chorus

Nếu ngươi quyết tâm trở thành

một chứng nhân của Đức Chúa Trời,

vậy thì ngươi phải hiểu

Ngài ghê tởm điều gì và yêu thích gì.

Ngươi phải biết tâm tính Đức Chúa Trời

qua công tác của Ngài trên ngươi;

ngươi phải hiểu ý muốn của Ngài,

Ngài đòi hỏi gì ở nhân loại

để thực sự chứng thực về Đức Chúa Trời

và thực hiện bổn phận của mình.


Verse 2

Ý nghĩa của giai đoạn công tác này là gì?

Và hiệu quả của công tác này là gì?

Bao nhiêu trong số đó

được thực hiện nơi con người?

Và loài người nên làm gì

trong công tác của Ngài?

Khi các ngươi có thể nói rõ về

mọi công tác mà Đức Chúa trời nhập thể đã làm,

mọi công tác Ngài làm từ khi đến thế gian,

thì chứng ngôn của các ngươi sẽ trọn vẹn.


Pre-chorus

Đây là điều ngươi nên đạt được,

như một loài thọ tạo của Ngài.


Chorus

Nếu ngươi quyết tâm trở thành

một chứng nhân của Đức Chúa Trời,

vậy thì ngươi phải hiểu

Ngài ghê tởm điều gì và yêu thích gì.

Ngươi phải biết tâm tính Đức Chúa Trời

qua công tác của Ngài trên ngươi;

ngươi phải hiểu ý muốn của Ngài,

Ngài đòi hỏi gì ở nhân loại

để thực sự chứng thực về Đức Chúa Trời

và thực hiện bổn phận của mình.


Bridge

Khi ngươi có thể nói rõ về năm điều này:

nội dung và ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời,

thực chất và các nguyên tắc của công tác này,

cũng như tâm tính Đức Chúa Trời thể hiện qua đó,

thì điều này chứng tỏ hiện ngươi đã có khả năng

thực sự đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời,

và ngươi thật sự đã có hiểu biết.

Những đòi hỏi của Ngài với các ngươi không cao

và những ai thực sự mưu cầu đều có thể đạt được.


Chorus

Nếu ngươi quyết tâm trở thành

một chứng nhân của Đức Chúa Trời,

vậy thì ngươi phải hiểu

Ngài ghê tởm điều gì và yêu thích gì.

Ngươi phải biết tâm tính Đức Chúa Trời

qua công tác của Ngài trên ngươi;

ngươi phải hiểu ý muốn của Ngài,

Ngài đòi hỏi gì ở nhân loại

để thực sự chứng thực về Đức Chúa Trời

và thực hiện bổn phận của ngươi,

bổn phận của ngươi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thực hành (7)

Trước: 820 Chứng ngôn mà con người nên mang

Tiếp theo: 822 Chứng thực cho Đức Chúa Trời như thế nào để gặt hái những kết quả thực tế

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger