511 Làm chứng cho Đức Chúa Trời trong mọi sự để làm Ngài hài lòng

Chorus

Đằng sau mỗi việc Đức Chúa Trời làm trong các ngươi

là Sa-tan đang cố đánh cược với Đức Chúa Trời.

Đằng sau công tác Ngài làm trong ngươi là một cuộc chiến.

Mỗi khi có điều gì xảy ra với ngươi trong cuộc sống,

thì đó là lúc quan trọng mà Ngài cần ngươi,

cần ngươi đứng vững trong chứng ngôn của ngươi về Ngài.

Verse 1

Dù hiện tại chưa có gì lớn xảy ra với ngươi,

và ngươi cũng chưa mang được lời chứng tuyệt vời,

nhưng mọi điều mà ngươi làm, dù nhỏ bé thế nào,

đều liên quan đến chứng ngôn về Đức Chúa Trời.

Chỉ khi giành được sự ngưỡng mộ của những người xung quanh,

chỉ khi đó ngươi mới mang được chứng ngôn cho Ngài.

Pre-chorus 1

Nếu ngày nào đó, những người ngoại đạo đến,

và ngưỡng mộ tất cả những gì ngươi làm,

thấy mọi điều Ngài làm thật tuyệt diệu,

thì lúc đó ngươi đã, đã mang chứng ngôn.

Chorus

Đằng sau mỗi việc Đức Chúa Trời làm trong các ngươi

là Sa-tan đang cố đánh cược với Đức Chúa Trời.

Đằng sau công tác Ngài làm trong ngươi là một cuộc chiến.

Mỗi khi có điều gì xảy ra với ngươi trong cuộc sống,

thì đó là lúc quan trọng mà Ngài cần ngươi,

cần ngươi đứng vững trong chứng ngôn của ngươi về Ngài.

Verse 2

Mặc dù ngươi không có sự thông sáng và tố chất kém,

nhưng nhờ sự hoàn thiện của Ngài, ngươi có thể tìm

được cách làm thỏa lòng Ngài, lưu tâm đến ý muốn của Ngài.

Người khác thấy kỳ công của Ngài trong những người kém cỏi này,

những người đã biết đến Ngài và đứng trước Sa-tan

như những người đắc thắng, chỉ trung thành với Đức Chúa Trời.

Pre-chorus 2

Và trên khắp thế giới này không ai

sẽ có nghị lực nhiều hơn họ,

hơn nhóm những người đắc thắng này.

Đây là một chứng ngôn vĩ đại nhất.

Chorus

Đằng sau mỗi việc Đức Chúa Trời làm trong các ngươi

là Sa-tan đang cố đánh cược với Đức Chúa Trời.

Đằng sau công tác Ngài làm trong ngươi là một cuộc chiến.

Mỗi khi có điều gì xảy ra với ngươi trong cuộc sống,

thì đó là lúc quan trọng mà Ngài cần ngươi,

cần ngươi đứng vững trong chứng ngôn của ngươi về Ngài.

Verse 3

Mặc dù ngươi không có khả năng làm việc lớn,

nhưng ngươi có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời.

Ngươi có thể buông bỏ quan niệm của mình, còn người khác thì không;

họ không thể làm chứng cho Ngài nhưng ngươi có thể,

ngươi có thể đền đáp tình yêu của Ngài bằng những hành động thực tế.

Chỉ như vậy mới được xem là thực sự yêu kính Ngài.

Chorus

Đằng sau mỗi việc Đức Chúa Trời làm trong các ngươi

là Sa-tan đang cố đánh cược với Đức Chúa Trời.

Đằng sau công tác Ngài làm trong ngươi là một cuộc chiến.

Mỗi khi có điều gì xảy ra với ngươi trong cuộc sống,

thì đó là lúc quan trọng mà Ngài cần ngươi,

cần ngươi đứng vững trong chứng ngôn của ngươi về Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 510 Ngươi phải làm chứng cho Đức Chúa Trời trong mọi sự

Tiếp theo: 512 Chỉ có nền tảng lời Đức Chúa Trời mới mang lại con đường thực hành

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 14

Trong suốt các thời đại, không người nào đã từng bước vào vương quốc, và do thế không ai từng được hưởng ân điển của Thời đại Vương quốc...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger