816 Làm chứng cho Đức Chúa Trời là bổn phận của con người

Verse 1

Sự sống của các ngươi là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho.

Nên các ngươi có bổn phận làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho ngươi vinh quang, sự sống dân Y-sơ-ra-ên không có.

Vì thế ngươi phải hiến dâng tuổi trẻ, sự sống cho Ngài.

Refrain

Có vinh quang của Ngài, nên ngươi phải làm chứng cho Ngài.

Điều này đã được tiền định.

Verse 2

Ngươi rất may mắn khi được Ngài ban cho vinh quang của Ngài.

Vì thế, bổn phận của ngươi là chứng thực cho vinh quang của Ngài.

Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời chỉ để có được phước lành,

thì công tác của Ngài sẽ vô nghĩa, và ngươi cũng không thực hiện bổn phận.

Refrain

Có vinh quang của Ngài, nên ngươi phải làm chứng cho Ngài.

Điều này đã được tiền định.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 815 Ngươi nên hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 817 Ước muốn duy nhất của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger