830 Hãy là chứng nhân như Gióp và Phi-e-rơ

Verse 1

Ngươi có thể nói mình đã được chinh phục,

nhưng ngươi có thể vâng phục

cho đến lúc chết không?

Ngươi phải có khả năng đi theo đến tận cùng cho dù

có bất kỳ triển vọng nào hay không.


Verse 2

Ngươi phải làm sao để giống như Gióp.

Khi nghèo đói và khi đau đớn bủa vây xác thịt,

ông cũng chưa bao giờ chối bỏ

danh của Đức Giê-hô-va.

Ngươi phải giống Phi-e-rơ,

yêu kính Đức Chúa Trời cho đến lúc lìa đời,

thậm chí đến khi bị treo và chết trên thập giá.


Chorus

Ngươi không được đánh mất đức tin,

cho dù có ở bất kỳ môi trường nào,

dù chuyện gì xảy ra xung quanh ngươi.

Hãy như Gióp, vâng phục Ngài đến lúc lìa đời.

Hãy như Phi-e-rơ,

dành tình yêu tột cùng cho Đức Chúa Trời.


Verse 3

Phi-e-rơ đã không màng đến tương lai,

những gì mà sau này ông sẽ có được,

những hy vọng đẹp đẽ

hay những suy nghĩ ngông cuồng,

mà chỉ theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời,

vâng phục tất cả mọi sắp đặt của Đức Chúa Trời.


Chorus

Ngươi không được đánh mất đức tin,

cho dù có ở bất kỳ môi trường nào,

dù chuyện gì xảy ra xung quanh ngươi.

Hãy như Gióp, vâng phục Ngài đến lúc lìa đời.

Hãy như Phi-e-rơ,

dành tình yêu tột cùng cho Đức Chúa Trời.


Verse 4

Đây là tiêu chuẩn ngươi phải đạt được trước khi

được xem là đã mang chứng ngôn cho Ngài,

trước khi ngươi trở thành một người đã được

làm cho hoàn thiện sau khi được chinh phục.


Chorus

Ngươi không được đánh mất đức tin,

cho dù có ở bất kỳ môi trường nào,

dù chuyện gì xảy ra xung quanh ngươi.

Hãy như Gióp, vâng phục Ngài đến lúc lìa đời.

Hãy như Phi-e-rơ,

dành tình yêu tột cùng cho Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thật bên trong công tác chinh phục (2)

Trước: 829 Ngươi có thật sự tự tin để làm chứng cho Đức Chúa Trời không?

Tiếp theo: 831 Hãy tin rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ làm con người trọn vẹn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger