987 Hãy cố gắng để là sự biểu hiện của vinh quang Đức Chúa Trời

1 Tất cả những ai bằng máu thịt đều được Đức Chúa Trời hướng dẫn, nhưng cũng sống trong cảnh nô lệ của Sa-tan, và do đó con người chưa bao giờ có mối quan hệ bình thường với nhau, dù là bởi sự thèm khát, hay sự ngưỡng mộ, hay những sự sắp đặt của môi trường. Những mối quan hệ bất thường như thế là điều Đức Chúa Trời khinh ghét nhất trong tất cả, và do đó bởi những mối quan hệ này mà những lời như “Thứ Ta muốn là những sinh vật tràn đầy sự sống, không phải là những cái xác đã chìm trong sự chết. Vì Ta ngự trong vương quốc, Ta sẽ lệnh cho tất cả mọi người trên thế gian phải qua sự xem xét của Ta” đến từ miệng Đức Chúa Trời.

2 Khi Đức Chúa Trời ở trên toàn thể vũ trụ, mỗi ngày Ngài quan sát từng hành động của những người bằng máu thịt, và chưa bao giờ bỏ qua một ai trong số họ. Đây là những việc làm của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, Ta thôi thúc mọi người xem xét những ý nghĩ, tư tưởng, và hành động của mình. Ta không yêu cầu rằng ngươi là dấu chỉ cho sự hổ thẹn đối với Đức Chúa Trời, mà là biểu hiện cho vinh quang của Đức Chúa Trời, rằng trong mọi hành động, lời nói, và đời sống của mình, ngươi không trở thành mục tiêu của những trò đùa của Sa-tan. Đây là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với tất cả mọi người.

Chuyển thể từ “Chương 20” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 986 Xác thịt có thể làm hỏng đích đến của ngươi

Tiếp theo: 988 Tin Đức Chúa Trời nhưng không đạt được sự sống sẽ dẫn đến sự trừng phạt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Vương quốc Một Nghìn năm đã đến

Các ngươi đã thấy, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành công tác gì trong nhóm người này chưa? Đức Chúa Trời đã từng phán rằng, dù ở Vương quốc Một...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger