563 Những nguyên tắc cơ bản của việc giải quyết bản tính một người

Giải quyết bản tính của một người bắt đầu bằng việc phản bội xác thịt, và phản bội xác thịt cũng đòi hỏi phải có nguyên tắc. Con người có thể phản bội xác thịt trong khi họ ngu muội không? Ngay khi ngươi gặp một vấn đề, ngươi liền chịu thua xác thịt. Có một nguyên tắc khá quan trọng, và đó chính là khi gặp một vấn đề, ngươi nên tìm kiếm nhiều hơn nữa, ngươi nên đưa vấn đề đó đến trước Đức Chúa Trời và dành thời gian nhiều hơn để suy xét về nó. Thêm vào đó, mỗi tối, ngươi phải xem xét những tình trạng của mình và dò xét hành vi của chính mình: Hành động nào của ngươi được thực hiện phù hợp với lẽ thật và hành động nào đã phạm nguyên tắc? Đây là một nguyên tắc nữa. Hai điểm này là quan trọng nhất: Một là ngươi phải xem xét các vấn đề khi chúng xảy ra, và điểm còn lại là tự nhìn lại bản thân mình sau đó. Nguyên tắc thứ ba là phải hoàn toàn hiểu rõ việc thực hành lẽ thật có nghĩa là gì và việc xử lý các vấn đề theo nguyên tắc ám chỉ điều gì. Một khi ngươi đã hết sức rõ ràng về điều này, ngươi sẽ xử lý các vấn đề một cách chính xác. Bằng cách tuân thủ ba nguyên tắc này, ngươi sẽ có thể thực hành sự kiềm chế. Bản tính bại hoại của ngươi sẽ không thể tỏ lộ ra hoặc trổi dậy nữa. Đây cũng là những nguyên tắc cơ bản để giải quyết bản tính của con người.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Phần 3

Trước: 562 Biết những ý nghĩ và lập trường của chính mình là điều cốt yếu

Tiếp theo: 564 Phản tỉnh về bản thân theo cách này là điều then chốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger