181 Thẩm quyền và ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa Trời

Verse 1

Tất cả những gì con người đã đạt được lúc này –

tình yêu, vóc giạc, kiến thức cũng như lòng trung thành,

sự vâng lời và sự thông sáng của con người,

đều là những kết quả đạt được thông qua sự phán xét bằng lời.

Qua đó thấy được công tác phi thường của Ngài:

Ngài làm bao điều mà con người không thể;

và đó là những phép nhiệm màu và phép lạ.

Mà vì đó, nhiều người đã quy phục.

Chorus

Không ai có thể vượt qua sự phán xét bằng lời của Ngài,

và không bóng tối nào có thể lấn át thẩm quyền của Ngài.

Con người quy phục Đức Chúa Trời hoàn toàn bởi sự nhập thể,

thẩm quyền và sự phán xét bằng lời của Ngài.

Verse 2

Những người chưa từng quy phục một ai

lại hoàn toàn quy phục khi thấy lời Ngài.

Họ phủ phục dưới sự phán xét của lời Đức Chúa Trời,

chẳng dám dò xét hay nói bất cứ điều gì.

Cho dù, xác thịt của Ngài nhìn như thể tầm thường,

nhưng lời Ngài cho con người thấy thẩm quyền trọn vẹn.

Ngài là chính Đức Chúa Trời,

lời Ngài là sự bày tỏ của chính Đức Chúa Trời.

Không ai xúc phạm được, Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt.

Chorus

Không ai có thể vượt qua sự phán xét bằng lời của Ngài,

và không bóng tối nào có thể lấn át thẩm quyền của Ngài.

Con người quy phục Đức Chúa Trời hoàn toàn bởi sự nhập thể,

thẩm quyền và sự phán xét bằng lời của Ngài.

Verse 3

Đức Chúa Trời nhập thể truyền lời của Ngài, để tất cả những ai có tai

đều có thể nghe được lời Ngài

và nhận lấy sự phán xét bằng lời của Ngài.

Đức Chúa Trời chẳng khiến con người sợ hãi mà quy phục bằng việc hiển hiện chính Ngài như Thần.

Tâm tính thực sự của con người, dù ẩn sâu bên trong,

được tiết lộ bởi công việc thực tế nhưng phi thường này,

để con người có thể nhận ra và thay đổi.

Sự phán xét của Đức Chúa Trời thật thực tế và được truyền bằng lời.

Chorus

Không ai có thể vượt qua sự phán xét bằng lời của Ngài,

và không bóng tối nào có thể lấn át thẩm quyền của Ngài.

Con người quy phục Đức Chúa Trời hoàn toàn bởi sự nhập thể,

thẩm quyền và sự phán xét bằng lời của Ngài.

Bridge

Đây chính là thẩm quyền và ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa Trời.

Đây chính là thẩm quyền và ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa Trời.

Chorus

Không ai có thể vượt qua sự phán xét bằng lời của Ngài,

và không bóng tối nào có thể lấn át thẩm quyền của Ngài.

Con người quy phục Đức Chúa Trời hoàn toàn bởi sự nhập thể,

thẩm quyền và sự phán xét bằng lời của Ngài.

Outro

Công tác do xác thịt nhập thể của Ngài mang lại là thẩm quyền mà chính Ngài sở hữu.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 180 Đức Chúa Trời thực tế xuất hiện giữa nhân loại

Tiếp theo: 182 Thẩm quyền của sự nhập thể của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 15

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã dấy lên ở khắp các hội thánh. Đó là Thần phán dạy; Ngài là ngọn lửa dữ dội, mang oai nghi, và đang phán...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger