479 Thái độ mà con người nên có đối với lời Đức Chúa Trời

Verse 1

Lời Đức Chúa Trời phán là lẽ thật,

là lẽ thật đến toàn nhân loại,

chẳng cần biết ngươi là ai.

Hãy trở thành tôi tớ cho lẽ thật.

Trong cuộc sống ngươi đã làm bao nhiêu việc

Ngài thấy chẳng liên quan đến lẽ thật,

vì vậy Ngài yêu cầu khẩn cấp ngươi,

hãy trở thành tôi tớ cho lẽ thật.


Pre-chorus

Đây là lời cảnh báo Ngài dành cho ngươi.

Này là lời cảnh báo Ngài dành cho ngươi.


Chorus

Hãy hiểu lời Ngài từ quan điểm của lẽ thật,

với thái độ chân thành, và với sự tập trung.

Đừng bỏ qua dù chỉ một từ hay một lẽ thật.

Không được có thái độ coi khinh lời của Ngài.


Verse 2

Hãy bỏ cái ác sau lưng,

và cả những điều xấu xa,

đừng làm nô lệ chúng nó.

Hãy trở thành tôi tớ cho lẽ thật.

Đừng chà đạp lên điều lẽ thật

hay làm uế tạp bất cứ nơi đâu

ở nhà của Đức Chúa Trời.

Hãy trở thành tôi tớ cho lẽ thật.


Pre-chorus

Đây là lời cảnh báo Ngài dành cho ngươi.

Này là lời cảnh báo Ngài dành cho ngươi.


Chorus

Hãy hiểu lời Ngài từ quan điểm của lẽ thật,

với thái độ chân thành, và với sự tập trung.

Đừng bỏ qua dù chỉ một từ hay một lẽ thật.

Không được có thái độ coi khinh lời của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ba điều răn

Trước: 478 Cách tiếp cận lời Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 480 Hãy để đời sống của ngươi đầy ắp lời Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger