48 Toàn vũ trụ được đổi mới

Trong vương quốc của Đức Chúa Trời,

không chỉ có những lời phán

phát ra từ miệng Ngài,

mà đôi chân Ngài còn diễu qua

khắp nơi trên thế gian.

Và Đức Chúa Trời đã chiến thắng

khắp mọi nơi trên Trái Đất này,

khắp hết cả những vùng ô uế và nhơ bẩn.

Không chỉ có trời

mà cả đất cũng đang chuyển biến,

và đất sẽ sớm được đổi mới.

Toàn thể vũ trụ được đổi mới

trong hiển vinh của Đức Chúa Trời.

Thật là một cảnh tượng tuyệt vời!

Dường như con người đang sống

trong một thiên đường mà họ tưởng tượng,

chẳng còn bị Sa-tan quấy rối

và kẻ thù tấn công.


Trên tận cùng của vũ trụ,

hằng hà các vì sao giữ

những vị trí được chỉ định theo,

chỉ định theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời,

chiếu sáng qua những cõi thiên đàng,

chiếu sáng cả thế giới này

trong thời gian tăm tối,

chiếu sáng cả thế giới này

trong thời gian tăm tối.

Chẳng một sinh vật nào dám nung nấu,

nung nấu những suy nghĩ bất tuân.

Toàn thể vũ trụ được đổi mới

trong hiển vinh của Đức Chúa Trời.

Thật là một cảnh tượng tuyệt vời!

Dường như con người đang sống

trong một thiên đường mà họ tưởng tượng,

chẳng còn bị Sa-tan quấy rối

và kẻ thù tấn công.

Theo sắc lệnh thiêng liêng của Đức Chúa Trời,

vũ trụ có một trật tự hoàn hảo.

Không thứ gì dám làm nhiễu loạn;

đó là sự thống nhất chưa từng bị phá vỡ.

Toàn thể vũ trụ được đổi mới

trong hiển vinh của Đức Chúa Trời.

Thật là một cảnh tượng tuyệt vời!

Dường như con người đang sống

trong một thiên đường mà họ tưởng tượng,

chẳng còn bị Sa-tan quấy rối

và kẻ thù tấn công.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 15

Trước: 47 Chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng mới là sự sống phục sinh đời đời

Tiếp theo: 49 Cả thế gian vui mừng và ca ngợi Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger