874 Mọi việc Đức Chúa Trời làm cho con người đều chân thành

Verse 1

Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều thiết thực,

chẳng việc gì là trống rỗng.

Ngài đến thế gian khiêm nhường

như một con người bình thường.

Không chỉ làm một chút công việc

hay phán vài lời rồi rời đi;

thay vào đó, Ngài thực sự đến giữa con người,

trải nghiệm nỗi khổ đau của thế gian.

Để đổi lấy một đích đến cho nhân loại,

Ngài trả giá bằng việc

chính mình trải qua khổ đau.

Chẳng phải đây chính là công tác thiết thực sao?


Chorus 1

Vì con cái, bậc mẹ cha có thể

trả một cái giá đắt,

điều này thể hiện sự chân thành của họ.

Đức Chúa Trời nhập thể làm điều này,

tất nhiên là chân thành

và trung tín nhất với nhân loại.


Verse 2

Thực chất của Đức Chúa Trời là trung tín;

Ngài phán là Ngài làm,

Ngài làm là sẽ hoàn thành.

Mọi thứ Ngài làm cho con người

đều là chân thành.

Ngài không chỉ phán suông;

khi Ngài phán rằng Ngài sẽ trả giá,

thì Ngài thực sự trả giá.

Khi Ngài phán Ngài sẽ gánh lấy khổ đau

và chịu đựng thay cho nhân loại,

Ngài thực sự đến sống giữa,

sống giữa con người,

đích thân trải qua, cảm nhận sự khổ đau này.


Chorus 2

Sau đó, tất cả muôn vật trong vũ trụ

sẽ thừa nhận mọi việc Ngài làm

là đúng và công chính,

rằng mọi việc Ngài làm đều thiết thực:

Đây chính là một bằng chứng mạnh mẽ.


Bridge

Nhân loại sẽ có một đích đến

tươi đẹp trong tương lai,

tất cả những ai còn lại

sẽ tán dương Đức Chúa Trời;

họ sẽ ca tụng rằng những việc làm

của Đức Chúa Trời thực sự

được thực hiện từ tình yêu của Ngài

đối với nhân loại.

Bản chất tốt lành và đẹp đẽ

của Ngài có thể được thấy

từ ý nghĩa của việc Ngài nhập thể trong xác thịt.


Chorus 3

Mọi việc Ngài làm đều là chân thành;

mọi điều Ngài phán đều trung tín và thiết tha,

trung tín và thiết tha, trung tín và thiết tha.

Mọi việc Ngài định làm

đều được thực sự hoàn thành.

Không chỉ cất tiếng phán suông,

Ngài thực sự trả giá cho những việc này.

Do đó, Đức Chúa Trời

là một Đức Chúa Trời công chính,

là một Đức Chúa Trời trung tín.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Khía cạnh thứ hai trong ý nghĩa của sự nhập thể

Trước: 873 Công tác của Đức Chúa Trời thật gian nan

Tiếp theo: 875 Ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để chịu khổ thay cho con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger