389 Toàn nhân loại nên thờ phượng Đức Chúa Trời

Verse

Đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời

không phải đức tin về sự cứu rỗi,

hay việc trở thành một người tốt,

hay có được hình tượng giống con người.

Nó không chỉ là niềm tin rằng Đức Chúa Trời tồn tại,

rằng Ngài chính là

lẽ thật, đường đi và sự sống,

không chỉ có vậy.

Pre-chorus

Không chỉ là việc ngươi chấp nhận Đức Chúa Trời,

biết rằng Ngài là Đấng cai trị trên tất cả,

biết rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Năng,

duy nhất và tối cao;

mà cần nhiều hơn vậy để tin tưởng thực sự.

Chorus

Ý muốn của Đức Chúa Trời là ngươi trao cho Ngài toàn bộ con người và trái tim mình,

rằng ngươi vâng phục và đi theo Ngài.

Ngươi nên để Đức Chúa Trời sử dụng mình,

và vui vẻ phụng sự cho Ngài.

Ngươi nên làm bất cứ điều gì cho Ngài.

Bridge

Không chỉ những người được chọn mới,

mới nên tin tưởng vào Ngài,

mà cả nhân loại nên thờ phượng Ngài,

lắng nghe và vâng phục Ngài,

vì toàn thể con người là tạo vật của Đức Chúa Trời.

Chorus

Ý muốn của Đức Chúa Trời là ngươi trao cho Ngài toàn bộ con người và trái tim mình,

rằng ngươi vâng phục và đi theo Ngài.

Ngươi nên để Đức Chúa Trời sử dụng mình,

và vui vẻ phụng sự cho Ngài.

Ngươi nên làm bất cứ điều gì cho Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 388 Thực hành lẽ thật là chìa khóa cho đức tin nơi Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 390 Nguyên tắc hành động dành cho các tín đồ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 22 và 23

Ngày nay, tất cả mọi người đều sẵn lòng nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời và biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, nhưng không một ai biết...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger