674 Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là để hoàn thiện và yêu thương con người

Intro

Dù cho có thể đạt được gì

trong tương lai thì các ngươi

cũng thấy công tác của Ngài

trong các ngươi ngày nay là tình yêu.


Verse 1

Từ thời của những kẻ phục vụ đến hôm nay,

con người có thể thấy được một cách rõ ràng

công tác của Đức Chúa Trời

thực sự kỳ diệu ra sao.

Với bộ não của mình,

con người không thể tưởng tượng

được cách thức Đức Chúa Trời làm việc.

Con người có thể nhận thấy

vóc giạc của mình thật sự nhỏ bé như thế nào,

cũng như nhận thấy

sự bất tuân trong họ lớn đến đâu.


Bridge 1

Đức Chúa Trời đã rủa sả con người

nhằm đạt hiệu quả,

Ngài không xử tử con người.

Đức Chúa Trời rủa sả con người bằng lời Ngài,

nhưng những gì Đức Chúa Trời rủa sả

không xảy đến với con người.

Ngài đã rủa sả sự bất tuân của con người,

và vì thế khi những lời rủa sả

của Đức Chúa trời được phán ra,

mục đích của Đức Chúa Trời

cũng là để làm cho con người hoàn thiện.


Chorus

Dù cho Đức Chúa Trời

phán xét con người hay rủa sả họ,

thì cũng đều là để làm cho

con người trở nên hoàn thiện.

Đức Chúa Trời phải phán xét,

và đồng thời, Đức Chúa Trời phải rủa sả,

tất cả đều là để hoàn thiện

những gì bất khiết trong con người.


Verse 2

Trong suốt các thời đại,

Đức Chúa Trời chưa từng làm

công tác như thế bao giờ.

Ngày nay Ngài công tác trong các ngươi,

để các ngươi có thể thấy

sự khôn ngoan của Ngài.

Mặc dù các ngươi đã phải chịu

nỗi đau đớn trong lòng,

nhưng lòng các ngươi

cảm thấy bình an, vững vàng.

Đây là phước lành rất to lớn

để các ngươi có thể,

có thể tận hưởng giai đoạn công tác này,

công tác của Đức Chúa Trời.


Bridge 2

Việc Đức Chúa Trời xử lý ngươi

cũng là để cứu rỗi ngươi.

Và mặc dù vì thế ngươi có thể

cảm thấy ít nhiều đau đớn,

nhưng khi tâm tính của ngươi được thay đổi,

ngươi sẽ thấy công tác của Đức Chúa Trời

là vô cùng khôn ngoan.

Và đến lúc đó, ngươi sẽ

hiểu được ý muốn của Ngài.

Có lẽ ngươi không thể

nhìn thấy rõ điều đó lúc này,

nhưng ngày nào đó ngươi sẽ thấy được

công tác của Đức Chúa Trời hôm nay giá trị ra sao.


Chorus

Dù cho Đức Chúa Trời

phán xét con người hay rủa sả họ,

thì cũng đều là để làm cho

con người trở nên hoàn thiện.

Đức Chúa Trời phải phán xét,

và đồng thời, Đức Chúa Trời phải rủa sả,

tất cả đều là để hoàn thiện

những gì bất khiết trong con người.


Verse 3

Khi ngươi nhận thấy rằng

sự hiển vinh của Đức Chúa Trời đã đến,

và nhận ra thật ý nghĩa

khi yêu kính Đức Chúa Trời,

thì ngươi sẽ bắt đầu biết về cuộc sống con người,

đồng thời linh hồn của ngươi cũng sẽ được tự do,

xác thịt ngươi sẽ sống trong

thế giới đầy tình yêu dành cho Ngài,

cuộc sống của ngươi lúc đó sẽ tràn đầy niềm vui,

và ngươi sẽ luôn gần gũi cũng như sẽ luôn luôn

trông cậy vào Đức Chúa Trời,

lúc đó ngươi sẽ thực sự biết giá trị công tác

của Đức Chúa Trời ngày hôm nay.

Mỗi bước trong công tác của Ngài,

dù có là những lời nghiêm khắc,

sự phán xét hay hình phạt,

thì cũng đều đúng đắn

và làm con người hoàn thiện.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời

Trước: 673 Ý nghĩa của những sự thử luyện và tinh luyện con người của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 675 Mục đích công tác tinh luyện của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

Chương 22

Con người sống giữa sự sáng, nhưng họ không nhận thức được sự quý giá của sự sáng. Họ không biết gì về thực chất của sự sáng, nguồn của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger