955 Những mục tiêu và nguyên tắc của các hành động của Đức Chúa Trời đều rõ ràng

Verse 1

Việc Đức Chúa Trời đổi ý định của Ngài đối với dân Ni-ni-ve

không chứa sự do dự hay bất cứ gì mập mờ, mơ hồ.

Đó là sự chuyển đổi thuần túy từ cơn giận dữ sang lòng khoan dung,

một sự tỏ lộ thật sự về thực chất của Ngài.

Chorus

Đức Chúa Trời không bao giờ do dự, chần chừ trong hành động của Ngài.

Các nguyên tắc và mục đích của Ngài đều minh bạch và thuần khiết.

Ở Ngài không có sự đen tối, ở Ngài không có sự xấu xa.

Ngài không hề có mưu đồ gì.

Verse 2

Đức Chúa Trời đã nổi giận với dân Ni-ni-ve độc địa;

lúc đó cơn giận bắt nguồn từ thực chất của Ngài.

Nhưng khi Đức Chúa Trời đã ban cho người dân Ni-ni-ve lòng khoan dung,

mọi điều Ngài tỏ lộ vẫn là thực chất riêng của Ngài.

Chorus

Đức Chúa Trời không bao giờ do dự, chần chừ trong hành động của Ngài.

Các nguyên tắc và mục đích của Ngài đều minh bạch và thuần khiết.

Ở Ngài không có sự đen tối, ở Ngài không có sự xấu xa.

Ngài không hề có mưu đồ gì.

Verse 3

Khi con người đổi thay, Đức Chúa Trời cũng thay đổi thái độ.

Nhưng tâm tính của Ngài vẫn không dung tha sự xúc phạm;

Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi thực chất khoan dung,

cũng không thay đổi thực chất yêu thương và nhân từ của Ngài.

Chorus

Đức Chúa Trời không bao giờ do dự, chần chừ trong hành động của Ngài.

Các nguyên tắc và mục đích của Ngài đều minh bạch và thuần khiết.

Ở Ngài không có sự đen tối, ở Ngài không có sự xấu xa.

Ngài không hề có mưu đồ gì.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 952 Sự nổi loạn của loài người khơi dậy cơn thịnh nộ nơi Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 957 Đức Chúa Trời hy vọng con người thực sự ăn năn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 17

Trên thực tế, tất cả những lời phán thốt ra từ miệng Đức Chúa Trời con người đều không được biết đến; chúng đều là thứ ngôn ngữ mà mọi...

Ngươi biết gì về đức tin?

Trong con người chỉ tồn tại lời lẽ bất định về đức tin, nhưng con người không biết điều gì cấu thành đức tin, càng không biết tại sao mình...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger