Lời bạt

Mặc dù những lời này không bao gồm toàn bộ những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, nhưng chúng vẫn đủ để con người đạt được mục đích biết Đức Chúa Trời và trải qua sự thay đổi trong tâm tính. Có thể có vài người nghĩ rằng vì công tác của Đức Chúa Trời ở đại lục Trung Quốc đã kết thúc, điều này chứng tỏ rằng Ngài đã hoàn tất phán dạy mọi lời Ngài cần, và rằng Ngài không thể có thêm bất kỳ lời nào mới để phán, vì Đức Chúa Trời chỉ có thể phán những lời này mà thôi. Hơn nữa, có những kẻ tin rằng Lời Xuất hiện trong Xác thịt chứa đựng mọi sự bày tỏ của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc, và rằng có được cuốn sách này tương đương với việc có được toàn bộ Đức Chúa Trời, hoặc rằng cuốn sách này sẽ dẫn dắt nhân loại trong tương lai như Kinh Thánh đã làm. Tôi tin rằng những người giữ quan điểm như thế không phải thiểu số, vì mọi người luôn thích áp đặt những giới hạn lên Đức Chúa Trời. Mặc dù hết thảy họ đều tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là toàn năng và toàn diện, bản chất của họ vẫn khiến họ dễ phân định Đức Chúa Trời trong một phạm vi nhất định. Mọi người đang bắt đầu hiểu về Đức Chúa Trời, nhưng trong khi đó mọi người cũng đang chống đối và phân định Ngài.

Công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc chỉ mới bắt đầu. Mọi lời phán của Đức Chúa Trời trong cuốn sách này chỉ đơn giản là nhắm vào những người đã đi theo Ngài vào lúc đó, và chúng đơn thuần là một phần trong những bày tỏ của Ngài đã được thực hiện trong sự nhập thể hiện tại của Ngài; chúng không đại diện cho toàn bộ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, không thể nói rằng nó chứa đựng toàn bộ công tác mà Đức Chúa Trời sẽ làm trong lần nhập thể này. Đức Chúa Trời sẽ nhắm lời Ngài vào những người của các sắc tộc và xuất thân khác nhau, và Ngài sẽ chinh phục hết thảy nhân loại và kết thúc thời đại cũ. Vì thế, làm sao Ngài có thể gói gọn hết thảy sau khi chỉ bày tỏ một phần nhỏ vậy những lời Ngài? Đơn giản là công tác của Ngài được chia thành các thời kỳ khác nhau và các giai đoạn khác nhau; Ngài đang làm việc theo kế hoạch của mình và bày tỏ những lời Ngài theo các bước của mình. Làm sao con người có thể thấu hiểu được sự toàn năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời? Sự thật Ta muốn giải thích ở đây là điều này: Đức Chúa Trời là gì và có gì mãi mãi vô tận và vô hạn. Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống và vạn vật; Ngài không thể được thấu hiểu bởi bất cứ tạo vật nào. Cuối cùng, Ta muốn tiếp tục nhắc với mọi người: Đừng bao giờ hạn định Đức Chúa Trời trong sách vở, trong lời, hay trong những lời phán trước kia của Ngài nữa. Chỉ có một từ để miêu tả đặc điểm công tác của Đức Chúa Trời: mới mẻ. Ngài không thích đi những con đường cũ hay lặp lại công tác của mình; hơn thế nữa, Ngài không muốn con người thờ phượng Ngài bằng cách hạn định Ngài trong một phạm vi nhất định. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời.

Trước: Lời tựa

Tiếp theo: Lời giới thiệu

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger