Lời bạt

Mặc dù những lời này không bao gồm toàn bộ những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, nhưng chúng vẫn đủ để con người đạt được mục đích biết Đức Chúa Trời và trải qua sự thay đổi trong tâm tính. Có thể có vài người nghĩ rằng vì công tác của Đức Chúa Trời ở đại lục Trung Quốc đã kết thúc, điều này chứng tỏ rằng Ngài đã hoàn tất phán dạy mọi lời Ngài cần, và rằng Ngài không thể có thêm bất kỳ lời nào mới để phán, vì Đức Chúa Trời chỉ có thể phán những lời này mà thôi. Hơn nữa, có những kẻ tin rằng Lời Xuất hiện trong Xác thịt chứa đựng mọi sự bày tỏ của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc, và rằng có được cuốn sách này tương đương với việc có được toàn bộ Đức Chúa Trời, hoặc rằng cuốn sách này sẽ dẫn dắt nhân loại trong tương lai như Kinh Thánh đã làm. Tôi tin rằng những người giữ quan điểm như thế không phải thiểu số, vì mọi người luôn thích áp đặt những giới hạn lên Đức Chúa Trời. Mặc dù hết thảy họ đều tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là toàn năng và toàn diện, bản chất của họ vẫn khiến họ dễ phân định Đức Chúa Trời trong một phạm vi nhất định. Mọi người đang bắt đầu hiểu về Đức Chúa Trời, nhưng trong khi đó mọi người cũng đang chống đối và phân định Ngài.

Công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc chỉ mới bắt đầu. Mọi lời phán của Đức Chúa Trời trong cuốn sách này chỉ đơn giản là nhắm vào những người đã đi theo Ngài vào lúc đó, và chúng đơn thuần là một phần trong những bày tỏ của Ngài đã được thực hiện trong sự nhập thể hiện tại của Ngài; chúng không đại diện cho toàn bộ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, không thể nói rằng nó chứa đựng toàn bộ công tác mà Đức Chúa Trời sẽ làm trong lần nhập thể này. Đức Chúa Trời sẽ nhắm lời Ngài vào những người của các sắc tộc và xuất thân khác nhau, và Ngài sẽ chinh phục hết thảy nhân loại và kết thúc thời đại cũ. Vì thế, làm sao Ngài có thể gói gọn hết thảy sau khi chỉ bày tỏ một phần nhỏ vậy những lời Ngài? Đơn giản là công tác của Ngài được chia thành các thời kỳ khác nhau và các giai đoạn khác nhau; Ngài đang làm việc theo kế hoạch của mình và bày tỏ những lời Ngài theo các bước của mình. Làm sao con người có thể thấu hiểu được sự toàn năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời? Thực tế Ta muốn giải thích ở đây là điều này: Đức Chúa Trời là gì và có gì mãi mãi vô tận và vô hạn. Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống và vạn vật; Ngài không thể được thấu hiểu bởi bất cứ tạo vật nào. Cuối cùng, Ta muốn tiếp tục nhắc với mọi người: Đừng bao giờ phân định Đức Chúa Trời trong sách vở, trong lời, hay trong những lời phán trước kia của Ngài nữa. Chỉ có một từ để miêu tả đặc điểm công tác của Đức Chúa Trời: mới mẻ. Ngài không thích đi những con đường cũ hay lặp lại công tác của mình; hơn thế nữa, Ngài không muốn con người thờ phượng Ngài bằng cách phân định Ngài trong một phạm vi nhất định. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời.

Trước: Phụ lục: Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

Chương 12

Khi tất cả mọi người chú ý, khi vạn vật được đổi mới và hồi sinh, khi mỗi người đều vâng phục Đức Chúa Trời mà không hề e ngại và sẵn lòng...

Quan điểm các tín đồ cần có

Con người đã đạt được gì kể từ lần đầu tiên bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời? Ngươi đã biết được gì về Đức Chúa Trời? Ngươi đã thay đổi được...

Chương 10

Thời đại Vương quốc xét cho cùng khác với các thời đại đã qua. Nó không liên quan đến việc nhân loại hành động như thế nào; đúng hơn, Ta đã...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này