1003 Sau khi Đức Chúa Trời đã trở về Si-ôn

1 Sau khi Ta trở về Si-ôn, những người trên đất sẽ tiếp tục ngợi ca Ta như trong quá khứ. Những kẻ phục vụ trung thành sẽ đợi chờ hơn bao giờ hết để phục vụ Ta, nhưng phận sự của họ sẽ chấm dứt. Việc tốt nhất họ có thể làm là suy ngẫm về những tình huống có sự hiện diện của Ta trên đất. Lúc đó, Ta sẽ bắt đầu đem thảm họa giáng xuống những kẻ sẽ phải chịu tai ương; nhưng mọi người vẫn tin rằng Ta là Đức Chúa Trời công chính. Ta chắc chắn sẽ không trừng phạt những kẻ phục vụ trung thành đó, mà chỉ cho họ nhận lãnh ân điển của Ta. Vì Ta đã phán rằng Ta sẽ trừng phạt hết thảy những kẻ làm ác, và những ai làm việc tốt sẽ nhận lãnh sự hưởng thụ vật chất mà Ta ban cho, cho thấy rằng Ta là chính Đức Chúa Trời công chính là trung tín.

2 Sau khi Ta trở về Si-ôn, Ta sẽ bắt đầu quay sang từng quốc gia trên thế giới; Ta sẽ đem sự cứu rỗi đến cho dân Y-sơ-ra-ên và hành phạt dân Ai Cập. Đây là bước công tác tiếp theo của Ta. Công tác của Ta lúc đó sẽ không giống với hiện tại: Nó sẽ không còn là công tác trong xác thịt, mà sẽ hoàn toàn vượt khỏi xác thịt – và vì Ta đã phán, nên nó sẽ được thực hiện; và vì Ta đã ra lệnh, nên nó sẽ đứng vững. Bất cứ điều gì được phán ra, miễn là được phán ra từ miệng Ta, nó sẽ ngay lập tức được ứng nghiệm trong hiện thực; đây là ý nghĩa thật sự của lời Ta được phán ra và sự ứng nghiệm của nó diễn ra cùng lúc, vì chính lời Ta là thẩm quyền. Giờ đây Ta đang nói đến một vài điều chung chung, là một cách để cho con người trên đất một vài manh mối, hầu cho họ không thể nắm bắt một cách ngông cuồng. Khi thời điểm đó đến, mọi thứ sẽ được Ta sắp đặt, và không ai được hành động ngoan cố, kẻo họ sẽ bị đánh gục bởi tay Ta.

Chuyển thể từ “Chương 120” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 1002 Khi Đức Chúa Trời trở về Si-ôn

Tiếp theo: 1004 Yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với những ai theo Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài

Like the hundreds of millions of others who follow the Lord Jesus Christ, we abide by the laws and commandments of the Bible, enjoy the abundant grace of the Lord Jesus Christ, and gather together, pray, praise, and serve in the name of the Lord Jesus Christ—and all this we do under the care and protection of the Lord. We are often weak, and we are also often strong. We believe that all of our actions are in accordance with the teachings of the Lord. It goes without saying, then, that we also believe ourselves to be on the path of obedience to the will of the Father in heaven.

Công tác và sự bước vào (1)

Kể từ khi con người bắt đầu đi đúng hướng trong việc tin vào Đức Chúa Trời, có nhiều điều họ vẫn còn chưa rõ. Họ vẫn hoàn toàn mù mờ về...

Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?

Từ lâu mọi người đã tin vào Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết họ lại không hiểu từ “Đức Chúa Trời” có nghĩa gì, và chỉ đi theo trong sự mơ hồ....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger