1003 Sau khi Đức Chúa Trời đã trở về Si-ôn

1 Sau khi Ta trở về Si-ôn, những người trên đất sẽ tiếp tục ngợi ca Ta như trong quá khứ. Những kẻ phục vụ trung thành sẽ đợi chờ hơn bao giờ hết để phục vụ Ta, nhưng phận sự của họ sẽ chấm dứt. Việc tốt nhất họ có thể làm là suy ngẫm về những tình huống có sự hiện diện của Ta trên đất. Lúc đó, Ta sẽ bắt đầu đem thảm họa giáng xuống những kẻ sẽ phải chịu tai ương; nhưng mọi người vẫn tin rằng Ta là Đức Chúa Trời công chính. Ta chắc chắn sẽ không trừng phạt những kẻ phục vụ trung thành đó, mà chỉ cho họ nhận lãnh ân điển của Ta. Vì Ta đã phán rằng Ta sẽ trừng phạt hết thảy những kẻ làm ác, và những ai làm việc tốt sẽ nhận lãnh sự hưởng thụ vật chất mà Ta ban cho, cho thấy rằng Ta là chính Đức Chúa Trời công chính là trung tín.

2 Sau khi Ta trở về Si-ôn, Ta sẽ bắt đầu quay sang từng quốc gia trên thế giới; Ta sẽ đem sự cứu rỗi đến cho dân Y-sơ-ra-ên và hành phạt dân Ai Cập. Đây là bước công tác tiếp theo của Ta. Công tác của Ta lúc đó sẽ không giống với hiện tại: Nó sẽ không còn là công tác trong xác thịt, mà sẽ hoàn toàn vượt khỏi xác thịt – và vì Ta đã phán, nên nó sẽ được thực hiện; và vì Ta đã ra lệnh, nên nó sẽ đứng vững. Bất cứ điều gì được phán ra, miễn là được phán ra từ miệng Ta, nó sẽ ngay lập tức được ứng nghiệm trong hiện thực; đây là ý nghĩa thật sự của lời Ta được phán ra và sự ứng nghiệm của nó diễn ra cùng lúc, vì chính lời Ta là thẩm quyền. Giờ đây Ta đang nói đến một vài điều chung chung, là một cách để cho con người trên đất một vài manh mối, hầu cho họ không thể nắm bắt một cách ngông cuồng. Khi thời điểm đó đến, mọi thứ sẽ được Ta sắp đặt, và không ai được hành động ngoan cố, kẻo họ sẽ bị đánh gục bởi tay Ta.

Chuyển thể từ “Chương 120” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 1002 Khi Đức Chúa Trời trở về Si-ôn

Tiếp theo: 1004 Yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với những ai theo Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều tính cách đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger